close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Bjelkelag med gjennomgående bjelker

Glava IsolasjonGyproc
Tradisjonell bjelkelagskonstruksjon som ikke tilfredsstiller forskriftenes krav til hverken luftlydreduksjon eller trinnlydnivå mellom to boenheter.

For å tilfredsstille lydkravene må det ofte gjøres tiltak på både oversiden og undersiden av etasjeskilleren 

Som overgulv er det brukt 22 mm gulvsponplater og 4 mm belegg. Som himling er benyttet 12 mm sponplater festet til lektene som igjen er festet til bjelkene. 

Enkle bjelkelag av tre, der himling og undergulv er festet direkte til bjelkene, lydisolerer svært dårlig siden både trinnlyd og luftlyd forplanter seg i de gjennomgående forbindelsene. Er det benyttet trepanel i himlingen blir verdiene dårligere.  
 
Til lyddemping av hulrommet i bjelkelaget må det isoleres med minimum 200 mm isolasjon i form av plater eller ruller. Det oppnås samme lydreduksjon ved bruk av Glava Proff 34 og Glava Økonomi 38, samt ved bruk av enten heltre- eller I-bjelker. Det er en fordel å fylle bjelkehøyden, også med tanke på brann. 

Det er en fordel å benytte bjelkelag med høyere bøyestivhet enn det som har vært vanlig. Økt stivhet på bjelkelaget vil gi forbedrede egenskaper når det gjelder svingninger og vibrasjoner. Dette medfører at bjelkespennviddene bør reduseres noe i forhold til tradisjonelle bjelkelag. Økes høyden på bjelkene i tillegg vil det ha en positiv effekt. 

De forventede lydisolasjonsverdiene forutsetter normal utførelse. Den samlede lydisolasjon er ikke bare bestemt av lydreduksjonen til etasjeskilleren, men også lydoverføringen gjennom de tilstøtende konstruksjonselementer. Dette kalles flanketransmisjon eller strukturoverført lyd.  
Slike detaljer må utføres nøye slik at lydoverføringen blir minst mulig (se Byggforskserien, blad 522.511 og 522.512). 

LYDISOLERING OG BRANNMOTSTAND

Bjelkehøyde
[mm]
Isolasjonstykkelse
[mm]
Forventede lydisolasjonsverdier (dB)
R'w L' n,w 
198 200 40 80
Brannmotstand REI 15 / REI 301 / REI 602

1) Forutsatt fastholdt isolasjon med ståltrådnett og himling av 12,5 mm gipsplate.
2) REI 60 oppnås ved bruk av to lag 15 mm branngipsplater.

Husk at høye verdier for luftlyd tilsvarer gode verdier, mens det er omvendt for trinnlyd.
Der skal tallet være så lavt som mulig. R'w = luftlydreduksjon. L'n,w = trinnlydnivå