close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Blåseisolering med Glava Isolasjon

Glava Isolasjon
 Å etterisolere med Glava Blåseisolering kan være et godt alternativ ved etterisolering av gulv, vegger og tak i eldre hus.
Dokumentasjon
DOP - Glava Blåseull utblåst på åpen flate
Last ned (PDF, 2 MB)
DOP - Glava Blåseull innblåst i lukket hulrom
Last ned (PDF, 2 MB)
EC - Samsvarssertifikat Glava Blåseull
Last ned (, false)
EPD Glava Glassull NEPD 1696 683 NO
Last ned (, false)
Sikkerhetsdatablad Glava Glassull
Last ned (PDF, 62 KB)

ETTERISOLERING AV ELDRE HUS 

De fleste eldre hus er solide og velholdte og verdt å ta vare på, men i tillegg til vedlikeholdsutgiftene er det en kjennsgjerning at de også har mye større fyringsutgifter enn nyere hus. Erfaring tilsier at kostnadene ved etterisolering blir innspart i løpet av 3 til 5 fyringssesonger.

Glava_Blas.jpg
Å etterisolere med Glava Blåseisolering kan være et godt alternativ ved etterisolering av gulv, vegger og tak i eldre hus.

I eldre hus som er bygget før mineralull for alvor ble tatt i bruk, er hulrommene i ytterveggene i de fleste tilfellene uten isolasjon. Det samme gjelder ofte også for gulv og tak. Luften i hulrommet sirkulerer fritt (konveksjon) og varmetransporten gjennom konstruksjonen blir stor. Dette, sammen med de utettheter som ofte forekommer i konstruksjonen, fører til trekklignende forhold og kalde gulv. Det mest optimale isolasjonsresultatet vil oppnås ved fjerning av eventuell stubbloftsleire. Dette kan imidlertid være arbeidskrevende og må vurderes i hver enkelt tilfelle. 

Glava_Blas_godt alt.jpg

GODT ALTERNATIV 

Blåseull har den samme gode kvaliteten som råvaren i GLAVAs glassull på rull og plate. Innblåser gjør jobben med å bearbeide og installere isolasjonen.  

STORE BESPARELSER 

Blåseisolering gir lønnsomhet i byggeprosjektet og utføres effektivt. Det er besparelser å hente på et byggeprosjekt ved at håndverkeren prioriterer sin tid til å gjøre snekkerarbeid.  

Glava_Blas_store besparelser.jpg

I SAMARBEID MED INNBLÅSERE 

Glava Isolasjon som produsent er opptatt av å levere gode råvarer for innblåsing og har knyttet til seg selvstendige innblåsere som har ansvar for utførelsen av innblåsingen. 

Glava_Blas_Svelvik_i samarbeid.jpg

UTFØRELSE 

Innblåserfirmaene har normalt ingen problemer med å finne alle hulrommene i konstruksjonen og har utstyr for å få fylt disse med isolasjon. Moderne teknikk og fagfolk er garanti for et godt resultat. Glava Isolasjon har i en årrekke samarbeidet med utvalgte firmaer over hele landet. Bruk av disse sikrer en håndverksmessig forsvarlig utførelse, og stikkprøvekontroller med termofotografering utført av frittstående konsulentfirmaer har bekreftet dette. 

  • Varighet 1-2 dager 

  • Det bores ca. 35 mm store hull i ytterpanelet 

  • Konstruksjonen blir undersøkt slik at alle hulrom blir lokalisert 

  • Det blåses inn Glava Blåsull i hulrommene 

  • Borehullene i ytterpanelen tettes med trespuns, som evt. sparkles før det overmales/flekkmales 

Resultat: Lavere fyringsutgifter og bedre bokomfort. 

TAK MED KALDT LOFT 

Utblåst glassull gir meget god tilslutning rundt takstolenes gurter og staver. Ute ved raftet skal  laftepappen trekkes lenger opp en ved bruk av plater/matter. Glava Isolasjon anbefaler at raftepappen avsluttes minimum 20 cm i overkant av ferdig utblåst isolasjon. For å sikre at loftet kan inspiseres uten at det blir tråkk i isolasjonen, bør den alltid beskyttes med en oppforet gangbane i midtfeltet. 

Oversikten under viser U-verdien for blåseull på kalde loft.  
U-verdi kravet etter dagens byggeforskrifter er U= 0,13 W/m2K.

Isolasjons- 
tykkelse  
[mm] 

U-verdi [W/m²K] 

48 x 98 mm undergurt 

48 x 148 mm undergurt 

Isolasjonsklasse 42 

Isolasjonsklasse 42 

200 

0,210 

0,218 

250 

0,168 

0,173 

300 

0,140 

0,143 

350 

0,120 

0,122 

400 

0,105 

0,107 

450 

0,094 

0,095 

500 

0,084 

0,085 

Forutsetter husbredde = 8 m. 
1) Med 36 x 98 mm vil verdien bli 0,01 bedre. Ved bruk av I-bjelke oppnås samme resultat som for 48 x 148 mm.