close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Brannisolering av bjelker

Gyproc
Glasroc F Firecase er et effektivt system for innkledning av bærende stålkonstruksjoner uten monteringsprofiler. Brannbeskyttelse opp til 120 minutter.
Dokumentasjon
Gyproc Håndbok
Last ned (PDF, 29 MB)
Gyproc Monteringshåndbok
Last ned (PDF, 7 MB)

Beskrivelse

Denne løsningen beskriver innkledning av bjelke med ett eller to lag Glasroc F FIreCase for brannmotstand opp til 120 min, sammenføyd med skruer eller kramper og understøttelser. Understøttelsene kan bestå av profiler eller tilpassede biter av FireCase-platen.

Brannmotstand som oppnås varierer (R 30 - R 120) avhengig av dimensjonering og utførelse. 

Konstruksjonsdetaljer for 3-sidig innkledd bjelke med hjørneprofil

 1. Bærende stålkonstruksjon
 2. Glasroc F FireCase innkledningsplater sammenføyes med Glasroc F skruer eller kramper, min c 150 mm
 3. Plateskjøter forskyves minimum 600 mm
 4. Glasroc F hjørneprofil festes til tak alt. på stålbjelkens flens med ubrennbart festemiddel, c 600 mm
  Evt. glippe mellom innkledning og tak fuges med brannfugemasse.
 5. Understøttelse av 60 mm bred Glasroc F FireCase platebit plassert bak skjøter i innerste platelag
FireCase_F.jpg

Eksempel med dobbelt platelag:

FireCase_H.jpg

Konstruksjonsdetaljer for 3-sidig innkledd bjelke med FireCase-opplagsplater

 1. Bærende stålkonstruksjon
 2. Glasroc F FireCase innkledningsplater sammenføyes med Glasroc F skruer eller kramper, min c 150 mm
 3. Skjøter ved hjørner forskyves minimum 600 mm
 4. (6) Understøttelse av Glasroc F FireCase platebit per c 1200 mm (bak skjøter skal det benyttes dobbelt understøttelse)
FireCase_G.jpg

 

Glasroc-platenes indre omkrets (m) = 2 a + 2 b
Bjelketverrsnittet = Stålets tverrsnittsareal (m2)

BalkA-FireCase.png
Bjelke som bærer betong-bjelkelag

 

BalkB-FireCase.png
Bjelke med betongkassetter på nedre flens

 

Ved bjelker med dimensjoner på 600-1200 mm skal plateskjøter understøttes med GK 1 og GK-C:

FireCase_J.jpg
 1. Bærende stålkonstruksjon
 2. Glasroc F FireCase innkledningsplater sammenføyes med Glasroc F skruer eller kramper, c 150 mm
 3. Plateskjøter forskyves minimum 600 mm rundt hjørner
 4. (9) Profil Gyproc GK 1 monteres som understøttelse ved plateskjøter, maks c 600 mm
 5. (10) Profil Gyproc GK-C monteres på stålbjelkens flens med ubrennbart festemiddel, c 600 mm