close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Brannisolering av kanaler - U Protect

Glava Isolasjon
Ved "trekk-ut"-strategi er prinsippet at varm røyk skal transporteres vekk via ventilasjonsanlegget. Ventilasjon for tilluft og avtrekk skal gå for fullt. Dette reduserer faren for spredning.
Dokumentasjon
Brosjyre Glava Branntetting
Last ned (PDF, 6 MB)
Produktoversikt Teknisk Isolering
Last ned (PDF, 12 MB)
U Protect Monteringanvisning
Last ned (PDF, 1 MB)

Strømforsyning må være sikret og man trenger å ha et deteksjonssystem og bypass forbi filter for varmegjennvinnere. Bypass viften må være dimensjonert for å tåle temperaturen i avtrekkslufta i brannsituasjon. All form for omluft mellom brannceller stanses. Brannisolering av fraluftskanaler (for strømmende varme branngasser, ho ve o↔i) og tilluftskanaler (ikke strømmende varme branngasser, ho ve o→i) skal utføres, se tabell nedenfor.

ULTIMATE U Protect sitt system for brannisolering av ventilasjonskanaler består av løsninger med plater og nettingmatter som gir opp til to timers brannbeskyttelse ved både horisontal og vertikal (ho ve) anvendelse samt branneksponering innenfra og utenfra (i↔o) for rektangulære (maks. 1000 x 1500 mm) og sirkulære (maks. Ø1000mm) kanalsystemer. For å oppnå brannmotstand ho ve i↔o A2-s1,d0 skal sirkulær kanal isoleres med U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 mens rektangulær kanal kan isoleres enten med U Protect Slab 4.0 Alu1 eller U Protect Wired Mat 4.0 Alu1.
ho ve i↔o betyr at produktet er testet og godkjent for både horisontal og vertikal kanalretning samt branneksponering fra både utvendig og innvendig side av kanal.

Dimensjonering av Ultimate U Protect

Kanaltyper  Sirkulær kanal Rektangulær kanal
Produkt U Protect Wired Mat 4.0 Alu1   U Protect Slab 4.0 Alu1 U Protect Wired Mat 4.0 Alu1
Brann-
motstand
EI 15 EI 30 EI 60 EI 90 EI 30 EI 60 EI 90 EI 15 EI 30 EI 60
Orientering
ho ve o↔i
40mm 50mm  80mm  100mm  50mm 80mm 90mm 40mm 60mm 100mm
Orientering
ho ve o→i
30mm 30mm 60mm  Bruk tykkelse for ho ve o↔i

ho ve  o↔i: ivaretar brannbelastning både utvendig og innvendig (tilluft og avtrekk) 
ho ve o→i: ivaretar kun utvendig brannbelastning (tilluftskanaler)

Preakseptert løsning for isolasjonslengder :
Avtrekkskanal fullisoleres. Tilluftskanal brannisoleres i kortere lengder på hver side av skillet. Ventil i vegg for tilluft brannisoleres på én side av skillet. Ref. annerkjent litteratur (Installationsbrandskydd Ventilation-Rör-El av 2008 og Brandskydd Ventilasjon 2014). Se forøvrig tabell under for tykkelse og isolasjonslengder.

Isolasjonslengder

 
  Brannmotstand EI 30 Brannmotstand EI 60
Avtrekkskanal (ho ve o↔i) Fullisoleres ¹) ²) Fullisoleres ¹) ²)
Tilluftskanal (ho ve o→i) Lengde 5 x diam. kanal ³) Lengde 6 x diam. kanal ³)
Ventil tilluftskanal i vegg (ho ve o→i) Lengde 6 x diam. kanal Lengde 7 x diam. kanal

For rektangulær kanal tilsvarer diam. kanal den bredeste siden.

1 Brannisolering kan unnlates i sjakt dersom det ikke er brennbare materialer i sjakten, dvs. som f.eks. plastrør, cellegummi, el-kabler etc. Eventuelt må disse beskyttes i egen sjakt i sjakten, ref. NBI-blad 520.342 utgitt oktober 2014.

2 Blandingstemperaturer kan beregnes for så å oversette resultatene til brannisoleringsbehov ved at røyktemperaturen synker etterhvert som kald luft blandes med strømmende varme branngasser og dermed kan dimensjonere ned én eller flere brannklasser når temperaturen faller under gitte temperaturer. Dette kan føre til at mindre isolasjonstykkelse kan benyttes og til og med unnlate isolasjon på siste del av kanalstrekket dersom temperaturen er lavere enn 160°C.

3 De oppgitte isolasjonslengdene skal utføres på begge sider av skillet. 

Avtrekkskanal fra storkjøkken
Veiledning til første ledd i TEK'17 §11-10 Tekniske installasjoner sier blant annet at avtrekkskanaler fra storkjøkken, frityranlegg m.m. må utføres med brannmotstand EI 30 A2-s1,d0 helt til utblåsningsrist, eventuelt føres i egen sjakt med samme brannmotstand.

Avtrekkskanal fra kjøkken i boenhet
Må utføres med brannmotstand EI 15 A2-s1,d0 hvis de ikke ligger i sjakt. I tilslutning mellom komfyrhette og avtrekkskanal kan det benyttes fleksible kanaler.

Nedtrapping av brannmotstand
... og dermed tynnere brannisolasjon

Sammenheng mellom temperatur og standard brannmotstand

Temperatur Brannmotstand
< 160°C Ingen
≤ 738°C EI 15
≤ 841°C EI 30
≤ 945°C EI 60

Rådgivende ingeniør Ventilasjon (RIV) kan trappe ned kravet til brannmotstanden på isolasjonen ved å beregne innblanding av kald luft fra de øvrige ventiler enn der brannen oppstår og dermed beregne lavere temperatur  lenger ut i kanalnettet i en brannsituasjon.

Sprinkel gir ikke fritak for passiv brannisolering
Dersom det gjøres fravik fra de preaksepterte ytelsene, må brannsikkerheten dokumenteres ved analyse, jf. § 2-2. Omfanget av analysen er avhengig av hvor omfattende fravik som er gjort fra de preaksepterte ytelsene.

For byggverk i brannklasse 4, det vil si byggverk hvor konsekvensen ved brann kan bli meget stor for liv og helse, miljøet eller samfunnet generelt, må brannsikkerheten alltid dokumenteres ved analyse, jf. § 11-3.

Risikoanalyse og komparativ analyse som gjennomføres i samsvar med NS 3901:2012og SN-INSTA/TS 950:2014 vil tilfredsstille forskriftens krav til analyse av sikkerhet ved brann.

By-pass løsning i brannsituasjon
Ventilasjonsaggregat med grenkanal, temperaturtålig vifte og eget avkast for røyk- og branngasser

Montering av gjennomføring:

  1. Plassér sirkulær kanal i vegg/dekke av mur/betong med åpning mellom kanal ≤ 20 mm. For rektangulære kanaler, samt gjennomføringer i gipskonstruksjoner, kan åpning mellom kanal og vegg/dekke være ≤ 50 mm, men da må brannmaling (pkt.3) og L-Profiler (pkt.4 og 5) benyttes.
  2. Åpningen mellom kanal og utsparring fylles med U Protect isolasjon.
  3. Påfør med spatel et ca. 2 mm tykt lag Protect BSF brannhemmende maling på begge sider av konstruksjonen for å forsegle isolasjonen. Obs! Ikke nødvendig for sirkulære kanaler som går gjennom mur/betong der utsparringen er ≤ 20mm og brannmotstand ≤ EI 60.
  4. a)Mekanisk innfesting rektangulær kanal:På begge sider av vegg monteres L-profil (30 x 30 x 3 mm) på alle 4 sider som festes til selve kanalveggen med selvborende skruer eller poppnagler av stål (Ø3,2 mm) i en avstand på ≤100mm. Vinkeljernene monteres til veggen på begge sider av gjennomføringen ved hjelp av stålskruer (4stk/profil). Der kanal går gjennom dekke skal profiler kun monteres på oversiden av dekke
  5. b) Liming isolasjon rektangulær kanal:Lim endene på isoleringen til gjennomføringen med Protect BSK lim, ca 2 mm. Øvrige skjøter limes ikke!
  6. a) Mekanisk innfesting i vegg av sirkulær kanal og liming isolasjon: Mur-/betongvegg: Lim endene på isoleringen til gjennomføringen med Protect BSK lim, ca 2 mm. OBS! Ikke nødvendig med L-profil rundt kanal ved utsparring ≤ 20mm og brannmotstand ≤ EI 60. Gipsvegg: Det monteres L-profiler på kanalen på begge sider av veggen og monteres på samme måte som i trinn 5b. Lim endene på isoleringen til gjennomføringen med Protect BSK lim.
  7. b) Mekanisk innfesting i dekke av sirkulær kanal og liming isolasjon: L-profil monteres på oversiden av gjennomføringen. En opphengsbrakett (25 x 2 mm) skrues til kanalen (≤150 mm) på oversiden av gjennomføringen. Lang L-profil (30 x 30 x 3 mm) festes på hver side av kanalen til gulvet med to skruer for hver av disse. Disse nagles til kanal med selvborende skruer eller poppnagler (Ø3,2mm) på midten av hver L-profil. På de to andre sidene skal det monteres en kort L-profil (30 x 30 x 3 mm) som festes med mutter og bolt (M8) til brakettens øye. Vinkeljernene festes til gulvet med to skruer for hver av disse. Lim endene på isoleringen til gjennomføringen med Protect BSK lim, ca 2 mm. OBS! For brannmotstand ≥ EI 90 skal L-profil også monteres på undersiden av dekke.

Montering av kanalstrekk:

A. Sikring av skjøter for nettingmatter for sirkulære og rektangulære kanaler:

Disse skal sikres med klemringer, syes sammen med ståltråd eller tvinnes sammen med nettingbinder i avstand ≤ 150mm.

B. Innfesting av plate isolasjon på rektangulære kanal:

Ved bruk av isolasjonsplater skal disse festes til kanalen med isolert cuphead pinne/sveisestift eller sveisepinne (≥ 2,7mm) og låseskive (≥ Ø30 mm). Disse skal monteres med senteravstand ≤ 260 mm og ikke mer enn 80mm fra kanalkanten. Platen på toppen monteres uten bruk av sveisestifter/pinner. Hjørneskjøter sikres med FireProtect skruer (avstand ≤ 260 mm) som skrus inn i tilstøtende isolasjon. Skuelengdene skal minst være 2 x isolasjonstykkelsen. NB! Plateskjøtene limes ikke.

C. Flens

Isolasjonsplaten tilpasses rundt flens slik at de ligger tett til kanalen. Det kan da være nødvendig å skjære vekk noe av isolasjonen slik at den passer rundt flensen. Minimum isolasjonstykkelse er 30 mm over flens. Hvis <30mm må flensen overisoleres med et lag 30mm isolasjon i bredde 120mm som festes med sveisepinner og FireProtect Screw.

D. Oppheng

Oppheng skal være av stål og dimensjonert slik at alle detaljer tilfredsstiller krav i EN 1366-1:1999 pkt. 13.6.