close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Brannmotstand til betong

Glava Isolasjon
Tabellen under viser nødvendig tykkelse og armeringsoverdekning for plasstøpte etasjeskillere i betong for å tilfredstille ulike brannmotstander.

Dataene er hentet fra Byggforskserien, blad 520.321. Verdiene i parantes vil bli overstyrt av andre overdekningskrav (korrosjon, heft o.l).

Brannmotstand 

Dekketykkelse [mm] 

Armeringsdybde [mm] 

REI 30 

60 

(10) 

(10) 

(10) 

REI 60 

80 

20 

(10) 

(15) 

REI 90 

100 

30 

(15) 

20 

REI 120 

120 

40 

20 

25 

REI 180 

150 

55 

30 

40 

REI 240 

175 

65 

40 

A = enveisplate, B= toveisplate l/b ≤ 1,5 og C = toveisplate 1,5 ≤  l/b ≤ 2