close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

CLIMAVER® - et selvbærende isolert kanalsystem

Glava Isolasjon
Kanalplatene er utviklet for ventilasjon og klimaanlegg, og er laget av glassull for å oppnå lav vekt samt effektiv og enkel montering av et pré-isolert kanalsystem.

Lav vekt er viktig sett ut i fra et HMS perspektiv hvor montøren løfter vesentlig lavere vekt enn tradisjonelle kanalsystem.

Varmeisolering

CLIMAVER® er selvbærende kanaler som er enkle å montere i én enkelt operasjon og som sparer energi ved å sikre utmerket varmeisolasjon.
Luften gir frisk og riktig temperatur der du trenger den, noe som igjen garanterer høy komfort i bygninger.

Beste brannklasse

Produktene CLIMAVER® A2 NETO, A2 PLUS og A2 APTA er godkjent i euroklasse A2-s1,d0 (ubrennbar) og tilfredsstiller dermed strengeste klasse vedrørende røyk og brennende dråper i en brannsituasjon.

Dette betyr at CLIMAVER® tilfredstiller kravet i TEK’17 §11-10 om at ventilasjonsanlegg må utføres i materialer som tilfredsstiller A2-s1,d0 [ubrennbare materialer]. For kanaler gjelder dette hele tverrsnittet (kanalgodset). CLIMAVER® kan derfor benyttes i bygninger i brannklasse 1, 2 og 3.

Dersom CLIMAVER® ventilasjonskanal føres gjennom branncellebegrensende bygningsdel må gjennomføringen sikres med brannspjeld.

Lufttett ytelse

Overflaten på yttersiden av kanalen har en forsterket aluminiumsfolie som virker som en dampsperre og sørger for at kanalen er lufttett.

CLIMAVER® produktene oppnår den beste lufttetthetsklasse (D), noe som gir deg store besparelser i løpet av bygningens levetid.

Climaver A2 Neto utvendig.jpg
Utvendig kleding av Climaver®

Ved riktig montering kan lufthastigheten gå opp til 18 m/s med minimal innvirkning på innvendige kanalflater og inneklima.

Akustisk isolasjon

Platene som leveres med glassfiberduk på innsiden, CLIMAVER® A2 NETO, brukes der man ønsker å oppnå maksimal akustisk absorpsjon og holde støynivået på et minimum og er følgelig derfor den mest benyttede platen.

Miljøvennlig

CLIMAVER® kanalplater er produsert av resirkulert glass og er sertifisert for å oppfylle kravene til grønne bygninger. Den utmerkede termiske ytelsen og lufttettheten reduserer miljøpåvirkningen til ventilasjonssystemet ytterligere.

Det er utarbeidet miljødeklarasjon (EPD) for våre CLIMAVER® kanaplater.

Motstand mot høyt trykk og holdbarhet

CLIMAVER® kanaler tåler konstant trykk opp til 800 Pa.

Enkelt vedlikehold og holdbarhet

Kanalene er laget av materialer som er trygge å bruke. Overflatene er enkle å rengjøre flere ganger uten behov for spesielle kjemikalier.

Teknisk Godkjenning

CLIMAVER®  kanalplater innehar Teknisk Godkjenning (SINTEF Cert. Nr. 20592) og tilfredsstiller de strenge krav for å kunne benyttes som ventilasjonskanal i henhold til Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK).

Les mer i TG nr. 20592 under punkt 6 om betingelser for bruk.


Se video av Climaver montering her

Saint-Gobain utvikler kontinuerlig CLIMAVER®-serien, som noen av kundene våre har brukt i mer enn 50 år.