close-pop-up.svg

Demex - sprekking av stein, berg og betong

I denne løsningen

Weber

Kontakt oss om denne løsningen

Demex ekspansjonskraft bygges opp langsomt og virker vinkelrett mot borhullet. Legg derfor borhull parallelt med den frie overflaten. Dette gir dermed Demex en god mulighet til å sprekke opp objektet.

Produktbeskrivelse

Med Demex unngår en skader på objektet og omkringliggende bygninger, noe som lett kan skje ved konvensjonell sprenging. Når Demex blandes med vann, ekspanderer og herder massen. Ekspansjonskraften kan overstige 75 Mpa, dvs 7500 tonn/m2. ( For å sprekke eller sprenge stein kreves normalt 15 MPa.) Ekspansjonen fortsetter også etter at det er blitt sprekker i objektet. På denne måten økes sprekkene og gjør det lettere å transportere bort. Påføring av vann i sprekkene påskynder sprekkingen. Alt skjer lydløst, støvfritt, vibrasjonsfritt og forårsaker ingen splinter eller gassutvikling.

Bruksområde
Demex benyttes innvendig, utvendig og under vann for sprekking av stein, berg og betong.

Bruksanvisning
NB: For ønsket effekt er flere saker viktige ved bruk av Demex. Rett borhullsdiameter, rett borhullsdybde, rett avstand mellom borhull, rett blanding med vann og objektets temperatur. Benytt alltid vernebriller og hansker.

Borhull
Borhullsdimensjoner: Borhullet skal ha en diameter mellom 25-45 mm. Best effekt oppnås ved 35mm. Dybden får ikke være mindre enn 30 cm. Borhulls dybden i en frittliggende stein ( se figur ) skal være ca 80% av steinens høyde. Fortsetting og borhullsavstand avhenger av bergart eller betongens eventuelle armering. En god grunnregel er at fortsetting og borhullsavstand skal være 10 x hulldiameteren i normalt hard bergart eller betong.

Boring i frittliggende berg

Demex ekspansjonskraft bygges opp langsomt og virker vinkelrett mot borhullet. Legg derfor borhull parallelt med den frie overflaten. Dette gir dermed Demex en god mulighet til å sprekke opp objektet. 

Bilde1_web.jpg

Bruksanvisning

1. Før blanding
Blås borhull rene. Uttørket betong forvannes til den ikke suger mer vann.

2. Vann
Demex-pulveret og vann blandes med maskin, f.eks. drill og visp. Håndblanding kan være vanskelig. Temperatur på massen bør være ca 10-20°C. Bland Demex med vanlig vann fra springen. Bruk kaldets mulig vann hvis objekttemperaturen er over +10°C. Bruk +20°C vann om objekttemperaturen er under +10°C. Bland med riktig vannmengde etter tabell for blandingsforhold. For mye vann minsker ekspansjonskraften. For å oppnå en veldig lett rennende masse kan det blandes inn maks 1% mer vann enn anbefalt.

3. Blanding
Fyll riktig mengde vann i blandebøtte, deretter hell ca halvparten av beregnet mengde Demex-pulver i blandebøtte og begynn å blande. Hell deretter resten av pulveret i blandebøtte til riktig konsistens er oppnådd. Om blandingen blir for tørr (som smultringsdeig) fortsett å blande i noen minutt, så kommer den rette konsistensen.

4. Fylling av borhull
a)

Når Demex-blandingen har stått 2-3 minutt skal borhullet umiddelbart fylles, ettersom massens brukstid er ca 15-20 min. Ferdigblandet masse får ikke spes ut med mer vann. Ved bruk under vann eller i vannfylte hull, skal massen fylles i en plaststrømpe/ pose som knytes igjen i begge ender som føres ned i hullet. Press gjerne med en pinne. Bruk gjerne en slange/trakt for å føre ned massen i hull et. NB! Rester av pulver som ikke skal brukes skal umiddelbart ødelegges ved å blande med minst 5 x så mye vann som masse. Risiko for å antenne brennbart materiale. Utblåsing kan forekomme i spannet, som inntreffer dersom egenvarme som utvikles under herdingen overstiger +100°C og vannet i Demex-blandingen forringes. Utblåsing kan også skje hvis objektet er utsatt for sterkt sollys. Objektet bør da avskjermes med skygge.

b)
Dekk over fylte borhull med våte sekker og hold materialet vått i 24 timer. På denne måten minimeres risikoen for utblåsing. Utblåsing kan også forekomme om objektet er for sugende og suger ut vannet av massen i borhullet. Risiko for utblåsing øker ved høy temperatur og større borhullsdiamter. For å minimere risikoen bør temperauren sjekkes og ligge på under +20°C i objekt og Demex-massen. Anvend så kaldt vann som mulig.

5. Vente
Etter ca ett døgn er normal sprekking ferdig. Vanning øker ekspansjonen og forårsaker flere sprekker. Observer at materialets og objektets temperatur påvirker sprekketiden. I berg kan det ta flere døgn innen full sprekking er ferdig. Årsak er at berg gjerne har lavere temperatur. Husk vanning dagen etter og fremover ved behov.

6. Fylling med plaststrømpe
Ved fylling av berg og betong der en mistenker at massen kan få lekkasje i sprekker, skal plaststrømpe/pose benyttes. Ved bruk av plaststrømpe/pose kan risiko for utblåsing være større pga isoleringseffekten. Forsøk å ha lav temperatur på massen og objektet.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen