close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg
 Isolere tak med kaldt loft, I-bjelker

Alternativt kan Glava Stålstenderplate benyttes i steget, og Glava Plate/Rull mellom flensene. 
Er ønsket isolasjonstykkelse høyere enn I-bjelkehøyden så legg ut et isolasjonslag over, og gjerne på tvers av, I-bjelkene. Legges isolasjonen i samme retning som I-bjelkene anbefaler vi at det brukes Glava Stålstenderisolasjon (bredere enn standard) som dekker over flensene.  
 
Skal loftet benyttes til lagringsplass må det lektes opp til samme høyde som isolasjonen, før gulvbord legges ut. 
Det øverste isolasjonslaget mot det kalde loftet kan ha papir på overflaten for å hindre at kald luft får sirkulere /utlufte isolasjonen. Et produkt med papir vil også hindre at støv og smuss trenger ned i isolasjonen. Benyttes det ikke papirbelagt isolasjon, anbefaler vi at det legges en stripe (ca. 1 m) med vindsperre over isolasjonen langs raftet. Dette for å hindre utlufting av isolasjonen. Konstruksjonen kan også lages som uluftet kaldt loft. Da vil luftingen av taket skje mellom undertaket og tekkingen av takstein eller plater. Selve loftsrommet er uluftet og uten åpninger til det fri. Løsningen forutsetter at det brukes kombinert undertak og vindsperre(forenklet undertak).  
Kaldt, ikke luftet loftsrom kan brukes på de fleste typer bygninger. Løsningen gir redusert fare for brannspredning via loftet, samt god beskyttelse mot innblåsing av sne og kaldluftsinntrenging i isolasjonen. 
Kalde uluftede loft krever at konstruksjonen tørkes skikkelig før den lukkes. Fuktinnholdet i treverket bør være under 15 vol.%. I tillegg krever løsningen meget god tetthet, så med denne løsningen kan loftet ikke brukes til lagring. 

U-verdi og brannmotstand 

Isolasjons- 
tykkelse  
[mm] 

U-verdi [W/m2K] 

EXTREM 
32 

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38 

200 

0,173 

0,182 

0,195 

0,199 

220 

0,158 

0,166 

0,178 

0,182 

250 

0,139 

0,147 

0,157 

0,161 

300 

0,117 

0,123 

0,132 

0,135 

350 

0,101 

0,106 

0,114 

0,116 

400 

0,088 

0,093 

0,100 

0,102 

450 

0,079 

0,083 

0,089 

0,091 

Brann- 
motstand 

REI 15¹ / REI 302 / REI 60

Det er forutsatt en treandel på 6 % og 8 % for hhv. 36 mm og 48 mm trevirke, i henhold til Sintef Byggforsk byggdetaljblad 471.013. Treandelen med I-bjelker vil normalt være noe lavere enn for 36 mm heltre. 

1) Forutsetter himling av 12,5 mm gipsplate eller 12 mm sponplate og fastholdt isolasjon, lekter 23x48 mm c/c 300 mm 
2) Forutsetter himling av 15 mm branngips, spikerslag 23 x 73 mm c/c 400 mm 
3) 2 x 15 mm branngips i himling, spikerslag 23 x 73 mm c/c 400 mm 

U-verdikrav TEK10 for tak
Krav:
 ≤ 0,13 [W/m2K]
Minstekrav ≤ 0,18 [W/m2K]