close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Dobbelt stendervek med dobbel platekledning

Glava IsolasjonGyproc
Disse konstruksjonene anvendes i bygninger der det stilles strenge krav til lydisolasjon, f.eks. som skillevegg mellom to boenheter.

Konstruksjonen er en dobbeltvegg bygget opp av to rekker med min. 48 x 73 mm trestendere eller min. 70 mm stålstendere, som monteres på c/c 600 mm. For å unngå utilsiktet kontakt mellom stenderne bør avstanden mellom dem være 1 - 2 cm. Veggen isoleres med Glava Plate/Rull, alt. Glava Stålstenderplate/-rull, i to lag. Veggen kles med to lag 12,5 mm gipsplater på hver side. Disse monteres med forskutte skjøter. 
Under bunnsvill og over toppsvill bør det benyttes Glava Laftestrimmel eller Glava Svillunderlag, dette for å sikre god tetting mellom svill og tilstøtende konstruksjon. 

For skillevegger mellom to boenheter blir det stilt både lyd- og brannkrav. Konstruksjonen som skal til for å tilfredsstille de strenge lydkravene, fører til at veggen i de aller fleste tilfeller automatisk oppfyller brannkravene. Dermed er lydisoleringen det viktigste å fokusere på og ofte det dimensjonerende kravet. 

Lufttetting av skillekonstruksjonen er meget viktig. Uansett hvor mange platelag som monteres på stenderverket, enkle, adskilte eller doble stenderverk, vil lyden trenge igjennom en konstruksjon som ikke er lufttett. I overgangene vegg/vegg, vegg/tak og vegg/gulv må det lufttettes, og til dette benyttes høyelastisk fugemasse.  Avslutt platelagene med 5 -10 mm klaring fra gulv, tak og tilstøtende vegger. I fugen legges Glava Bunnfyllingslist og deretter fuges det med høyelastisk fugemasse. 

Isolasjons- 
tykkelse 

Trestender 

Stålstender 

Hulroms- 
dybde  
[mm] 

Forventet  
lyd- 
reduksjon  
R’w [dB] 

Brann- 
motstand 

Hulroms- 
dybde  
[mm] 

Forventet 
lyd- 
reduksjon  
R’w [dB] 

Brann- 
motstand 

2 x 50 

170 

52 

EI60 / REI30 

160 

54 

EI60 

2 x 70 

170 

55 

EI60 1 / REI30 

160 

55 

EI 60 / EI 120 4 

70 + 100 

190 

58 

EI60 1 / REI60 2 

100 + 100 

220 

58 

REI60 3 

210 

57 

EI60 / EI120 4 

1) Kan evt. benytte 12 mm Agnes sponplate og 16 mm orkla sponplate på hver side 
2) Ved bruk av Gyproc Normal (GN)  
3) Forutsetter Gyproc Normal (GN) og 12 mm Agnes 3 vegg på hver side 
4) Ved bruk av Gyproc Protect F