close-pop-up.svg

Etterisolering av grunnmur mot terreng

I denne løsningen

Glava Isolasjon

Kontakt oss om denne løsningen

Utnytt kjelleren som ekstra rom i huset. 

Vi anbefaler at isolering av kjelleryttervegg skjer på utvendig side. Dette reduserer kuldebruer, samtidig som det gir en mer fuktsikker konstruksjon. 

Slik gjør du det 

Sikre et godt underlag 

 • Betongvegg: 
 • Støpesår utbedres med sementmørtel
 • Lettklinkervegg
 • Må pusses eller slemmes to ganger med mørtel eller annen fukttetting

Vanntetting 

 • Påse at vann ikke har mulighet til å bli liggende i overgangen mellom betongvegg og såle. Dersom det kan samle seg vann, støp en skrå kant for å lede vannet bort
 • Påfør en dampåpen, vanntettende primer eller membran fra bunnen og en halv meter opp
 • Dersom øverste kant av isolasjonsplatene ikke blir dekket av utvendig kledning, bør det brukes en avslutningslist av plast/metall på oversiden for å lede bort vann. Listen skrus i fugemasse mot veggen 

Sikre lufting 

 • Ved store isolasjonstykkelser kan det være nødvendig å montere avslutningslist på oversiden av isolasjonen for å sikre god lufting bak husets kledning. 

Isolering av sålen 

 • Baksiden av isolasjonsplatene rubbes med f.eks. en håndsag for å sikre heft 
 • Platene festes ved at man punktlimer med frostsikkert, sementbasert flislim

Isolering av veggen 

 • Under terreng kan platene festes på to forskjellige måter 
 • Punktlim i terningkast 5 mønster med frostsikkert, sementbasert flislim. Baksiden av isolasjonsplatene rubbes med f.eks. en håndsag for å sikre heft
 • Fest platene mekanisk med isolasjonsplugger. Det er da viktig at disse da vinkles litt oppover for å unngå at vann renner inn mot veggen. Det er normalt tilstrekkelig med 7 plugger pr. m2 
 • Over terreng festes platene mekanisk med isolasjonsplugger. Det er normalt tilstrekkelig med 7 plugger pr. m2

Overflatebehandling 

Over terreng må platene pusses med minst 8 mm fiberarmert puss på grunn av sikkerhet i forhold til brann. 

Dersom utvendig side allerede er isolert, kan det isoleres innvendig i tillegg. Dette forutsetter at minst halvparten av isolasjonen blir liggende på utvendig side av kjellerytterveggen. 

Slik gjør du det: 

 • Undersøk om kjelleren er tørr. Er det fuktig, drener og isoler ytterligere på utvendig side. 
 • Stenderne monteres ca. 2 cm fra veggen. Ved bruk av 48 x 48 mm eller 48 x 73 mm stendere kan du benytte henholdsvis 70 eller 100 mm isolasjon som monteres helt inn til veggen, men husk at halvparten av total isolasjontykkelse skal ligge på utvendig side. Bunnsvill skal settes på et kapillærbrytende sjikt av f.eks. Glava Svillunderlag
 • Glava plate/rull monteres mellom stenderne. Isoler bak sviller og stendere. 
 • Monter diffusjonsåpent platelag. 

Se film,Isolasjon av yttervegg

Bruk av dampsperre

Generelt bør man være forsiktig med bruk av dampsperre i kjelleryttervegg. Utgangspunktet bør være at dersom minst halvparten av isolasjonen ligger på utsiden av veggen kan man sløyfe dampsperren i vanlige tørre rom. Det bør heller ikke benyttes veggplater eller maling med stor dampmotstand. Benyttes panel anbefaler vi at det monteres en vindsperre før panelet for å eliminere evt. støv. 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen