close-pop-up.svg

Etterisolering av gulvbjelkelag mot friluft

I denne løsningen

Glava Isolasjon

Kontakt oss om denne løsningen

Eventuell gammel isolasjon og stubbloft fjernes. Vær nøye med isoleringen ytterst ved kantbjelken. Er det mangelfull vindtetting må dette utbedres før isoleringsarbeidet starter. 

Glava plate/rull monteres mellom bjelkene. Hvis senteravstanden mellom bjelkene ikke er 600 mm, kappes isolasjonen med 10 mm overmål. 

Under isolasjonen og bjelkene festes så en vindsperre; bruk VEMPRO™ vindpserre eller andre vindsperrer av et syntetisk materiale, grunnet ev. fukt. 
Løsningen med krypkjeller er en fuktutsatt løsning, og det har vært mange fuktskader.  Det er viktig at kryperommet er godt ventilert, så sørg for at alle ventiler i muren står åpne. Det kan med fordel legges en plastfolie på bakken i tillegg for å hindre fuktavdunsting fra grunnen. Fuktskadene skyldes ofte perioder med høy relativ fuktighet og tempreraturer over 5 grader C. Selv når kryperommet er godt ventilert med uteluft vil den relative fuktigheten være høy, spesielt om sommeren, fordi temperaturen ute er høyere enn inne i kryperommet. Massene i bakken kan holde på kulde og gjør at varmen stiger saktere i kryperommet enn ute.   
Det kan derfor med fordel legges isolasjonsplater/matter, f.eks. Glava Vintermatte på bakken for å dempe/utjevne temperaturforskjellen. 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen