close-pop-up.svg

Etterisolering av gulvbjelkelag mot kjeller

I denne løsningen

Glava Isolasjon

Kontakt oss om denne løsningen

I hus med høy kjeller er det som regel forholdsvis enkelt å isolere gulvet mot 1. etasje fra undersiden. 

Fyll det eksisterende bjelkelaget med Glava Plate/Rull. 

Hvis isolasjonen må kappes, kappes den med 10 mm overmål på bredden og min. 10 mm overmål i lengderetningen. 

Vær nøye med isoleringen ytterst ved kantbjelken. Er det mangelfull vindtetting må dette utbedres før isoleringsarbeidet starter. 

På undersiden av bjelkene/isolasjonen monteres Bastion vindpserre eller vindsperre av gips-/trefiberplater. 

Kledning av plater kan erstatte bruk av vindsperre, men skal det brukes panel så skal det monteres en vindsperre på undersiden av bjelkelaget før panelet monteres. 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen