close-pop-up.svg

Etterisolering av loft

I denne løsningen

Glava Isolasjon

Kontakt oss om denne løsningen

Varmen stiger opp og det er spesielt lønnsomt å ha et godt isolert tak.  

Vi starter etterisoleringen på loftet hvor det er enkelt å utføre og vil gi de største energibesparelser. Glava Isolasjon rulles ut mellom bjelkene. 
  

Gode grunnmer til å etterisolere loftet: 

  • Etterisolering av loft er både enkelt og lønnsomt å gjøre. 
  • Innredning av loftsrom gir et rimelig tilleggsareal  i boligen. 
  • Varmen stiger opp og det er spesielt lønnsomt å ha et godt isolert tak. 
  • For å hindre varmetap fra rommet under, er det enkelt og effektivt å øke isolasjonstykkelsen. 
  • Etterisolering av loft er en veldig god investering for boligen. 
  • Når du skal etterisolere taket eller loftet er det viktig å opprettholde luftingen. 
  • Dampsperren hindrer at varm, fuktig inneluft trenger inn i konstruksjonen. Dampsperre skal alltid ligge på den varme siden av isolasjonen. 

På begynnelsen av 1960-tallet ble det vanlig å bygge hus med fabrikkfremstilte W-takstoler. Krypeloft i hus fra 1960 - 1980-tallet har ofte ikke mer enn 10-15 cm isolasjon i tak. I forhold til dagens standard er disse takene for dårlig isolert. Det lønner seg å etterisolere disse husene. 

Standard isolasjon er tilpasset en senteravstand på 600 mm. Er avstanden større eller mindre må isolasjonen skjæres med 10 mm overmål. Best utnyttelse av isolasjonsmaterialet får du ved å bruke ruller. Rullene er spesielt godt komprimert ved pakking, og de er lette å få brakt opp gjennom trange loftsluker. 

Total isolasjonstykkelse bør være opp mot 350 mm, som er på nivå med byggeforskriftene for nye boliger. Legg isolasjonen i to lag hvor det første laget fyller opp bjelkelaget. Hvis den gamle isolasjonen er skadet, tråkket sammen eller ikke ligger tett i fakket, bør den skiftes ut med ny isolasjon. Neste lag rulles på tvers av bjelkene. Unngå å tråkke i isolasjonen, legg ut gangbord mens du arbeider. 

Skal du ha gulv, helt eller delvis, må det fóres opp til en høyde som tilsvarer isolasjonens tykkelse. Bruk rupanel eller bord med gliper på 10 mm, og ikke plater med høy dampmotstand (som spon). 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen