close-pop-up.svg

Etterisolering av murvegg

I denne løsningen

Glava Isolasjon

Kontakt oss om denne løsningen

Ved etterisolering fra innsiden reduseres varmetapet til veggen og dermed også veggens uttørkingsevne. 

Kuldebroene, spesielt ved etasjeskillerne, gir et stort tilleggsvarmetap som fører til at det blir kaldt i randsonene. Dette oppleves ofte som trekk. I noen tilfeller kan kuldebroene være så store at de forårsaker kondens i randsonene og etterisolering gir en minimal forbedring. 

Det er veldig viktig at konstruksjonen undersøkes nøye før du etterisolerer innvendig. Som regel anbefaler vi at det etableres en ny, tett dampsperre, slik at varm og fuktig inneluft ikke driver ut mot en kald muroverflate og skaper kondens. Mange har opplevd at møbler som har stått helt inntil gamle murvegger har fått skader. Dette skyldes at det blir for tett og at møblene har hatt isolerende effekt.  

Gamle hulmurer av tegl er en utfordring. Ofte er det ikke anledning til å isolere utvendig på grunn av store fasadeendringer. Hvis ytre teglvange ikke er frostbestandig, kan innvendig etterisolering medføre sprekker i fasaden som følge av redusert uttørkingsevne. Teglets frostbestandighet må undersøkes før det etterisoleres innvendig. Viser det seg at teglet er frostbestandig, bør det likevel isoleres lite, maksimalt 50mm innvendig. Møbler, skap og lignende, bør settes ut fra veggen for å sikre ventilasjon, slik at det ikke oppstår kondens. 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen