close-pop-up.svg

Flatt yttertak

I denne løsningen

Glava Isolasjon
Gyproc

Kontakt oss om denne løsningen

U-verdikrav TEK17 for tak
Krav:
 ≤ 0,13 [W/m²K]
Minstekrav ≤ 0,18 [W/m²K] 


U-verdier beregnet med 6% og 8% treandel for 36 mm og 48 mm trevirke, ref. Byggforskserien 471.013

U-verdi og brannmotstand 

Isolasjonstykkelse
[mm]

Sperrehøyde
[mm]

U-verdi [W/m²K]

36 mm sperre

48 mm sperre

EXTREM 
32

PROFF 
34

37

ØKONOMI
38

EXTREM
32

PROFF
34

37

ØKONOMI
38

150

148

0,231

0,242

0,258

0,264

0,240

0,251

0,267

0,272

200

198

0,177

0,185

0,198

0,202

0,184

0,192

0,204

0,208

250

248

0,143

0,150

0,160

0,164

0,149

0,156

0,166

0,169

275

273

0,131

0,137

0,147

0,150

0,137

0,143

0,152

0,155

300

296

0,122

0,127

0,136

0,139

0,126

0,132

0,141

0,144

350

346

0,105

0,110

0,117

0,120

0,109

0,114

0,122

0,124

400

396

0,092

0,097

0,103

0,105

0,096

0,100

0,107

0,109

450

446

0,082

0,086

0,092

0,094

0,085

0,090

0,096

0,097

500

496

0,074

0,078

0,083

0,085

0,077

0,081

0,087

0,088

Brann-
motstand

REI 15 / REI 301 / REI 602

1) Forutsetter min. 48x246 mm sperre, min. 250 mm Glava Proff 34 Plate/Rull fastholdt med ståltråd/-nett eller 23x48 mm trelekter c/c 400 mm. Kledning av 12 mm spon eller 12,5 mm gips (Byggforskserien 520.308).


2) Forutsetter min. 48x198 mm sperre + 48x48 mm lekt. 9,5 mm gips (GU) som vindsperre. Kledning av 15 mm branngips montert på 23x48 mm lekt c/c 300 mm. 100 mm stålbånd som understøttelse i skjøter.

Faren for kondensering er stor ved denne taktypen, og vi anbefaler at det heller velges en kompakt løsning.

Mindre takflater, f. eks. tak til mindre boliger og tilbygg, kan fungere under de samme betingelser som for skrå tak med lufting, gitt at man utformer raftet med tanke på å hindre inndrev av snø og regn. Faren for kondensering er større ved denne taktypen. 

Flate tak har liten mulighet for effektiv lufting og kan da betraktes som varme tak, og man må da benytte innvendige (varme) nedløp for å hindre isdannelse. Faren for kondensering er større ved denne taktypen, og man er avhengige av vindtrykksforskjeller for å få til en effektiv lufting. For å hindre lekkasjer må man være nøye med utførelsen av tettesjiktene siden disse, sammen med luftesjiktet, skal holde takflaten kald for å redusere ising. 

Det er viktig at luftingen økes, og på laveste punkt bør det være min. 70-100 mm. Glava Plate/Rull monteres mellom bjelkene. Vindsperren klemmes over skjøtene med skråskårede bjelker/lekter som danner fall. 
Under bjelkene monteres dampsperre med klemte skjøter.  
Deretter legges himling av plater eller panel.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen