close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg
Mindre takflater, f. eks. tak til mindre boliger og tilbygg, kan fungere under de samme betingelser som for skrå tak med lufting, gitt at man utformer raftet med tanke på å hindre inndrev av snø og regn.

Faren for kondensering er større ved denne taktypen. Større takflater anbefales bygget som kompakte tak.
 
Flate tak har liten mulighet for effektiv lufting og kan da betraktes som varme tak, og man må da benytte innvendige (varme) nedløp for å hindre isdannelse. Faren for kondensering er større ved denne taktypen, og man er avhengige av vindtrykksforskjeller for å få til en effektiv lufting. For å hindre lekkasjer må man være nøye med utførelsen av tettesjiktene siden disse, sammen med luftesjiktet, skal holde takflaten kald for å redusere ising. 

Det er viktig at luftingen økes, og på laveste punkt bør det være min. 70-100 mm. Glava Plate/Rull monteres mellom bjelkene. Vindsperren klemmes over skjøtene med skråskårede bjelker/lekter som danner fall. 
Under bjelkene monteres dampsperre med klemte skjøter.  
Deretter legges himling av plater eller panel. 

Isolasjons- 
tykkelse  
[mm] 

Sperre- 
høyde  
[mm] 

U-verdi [W/m2K] 

36 mm sperre 

48 mm sperre 

EXTREM 
32 

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38 

EXTREM 
32 

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38 

150 

148 

0,231 

0,242 

0,258 

0,264 

0,240 

0,251 

0,267 

0,272 

200 

198 

0,177 

0,185 

0,198 

0,202 

0,184 

0,192 

0,204 

0,208 

250 

248 

0,143 

0,150 

0,160 

0,164 

0,149 

0,156 

0,166 

0,169 

275 

273 

0,131 

0,137 

0,147 

0,150 

0,137 

0,143 

0,152 

0,155 

300 

296 

0,122 

0,127 

0,136 

0,139 

0,126 

0,132 

0,141 

0,144 

350 

346 

0,105 

0,110 

0,117 

0,120 

0,109 

0,114 

0,122 

0,124 

400 

396 

0,092 

0,097 

0,103 

0,105 

0,096 

0,100 

0,107 

0,109 

450 

446 

0,082 

0,086 

0,092 

0,094 

0,085 

0,090 

0,096 

0,097 

500 

496 

0,074 

0,078 

0,083 

0,085 

0,077 

0,081 

0,087 

0,088 

Brann- 
motstand 

REI 15 / REI 301  / REI 602 

Det er forutsatt en treandel på 6 % og 8 % for hhv. 36 mm og 48 mm trevirke, i henhold til Sintef Byggforsk byggdetaljblad 471.013. 
 
U-verdier beregnet med VEMPRO™ vindsperre 
1) Forutsetter himling av 15 mm branngips, lekter 23 x 73 mm c/c 400 mm 
2) 2 x 15 mm branngips i himling, spikerslag 23 x 73 mm c/c 400 mm 

U-verdikrav TEK10 for tak
Krav:
 ≤ 0,13 [W/m2K]
Minstekrav ≤ 0,18 [W/m2K]