close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Forebygg radon i nye bygg

Glava IsolasjonWeber
Det stilles krav til radonkonsentrasjonen i bygninger med rom for varig opphold.

Glava Radonsperre hindrer innsig av radongass fra grunnen, og kan leveres sammen med Ringmur og Trollveggen mursystemer.

Byggereglene i ny TEK sier at bygninger med rom for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen, og være tilrettelagt for trykkreduserende tiltak i grunnen, med mindre det kan dokumenteres at det er unødvendig.

Glava Radonsperre er en tynn og sterk duk, kun 0,3mm, som beskytter mot innsig av radongass. Produktet er omfattende testet og sertifisert av SINTEF. Duken er elastisk og lett å legge.

Glava Radontape benyttes til ett-trinns skjøting av Glava Radonsperre. Tapen er av butyl, er aldringsbestandig og hefter godt til de fleste materialer. 

Glava Radonbrønn 200 og 500 kan benyttes som radonbrønn i eksisterende bygninger eller som tilrettelegging for radonbrønn i nye bygninger, jfr. TEK17 §13-5. Produktene kan benyttes i alle småhus og større bygninger der det skal tilrettelegges for trykkendring/ventilering av byggegrunnen. Begge brønnene er tilpasset 110 mm ventilasjonskanal eller PVC-rør og de dekker hhv. 200 og 500 kvadratmeter gulvflate.