close-pop-up.svg

Forlengelse av elementpipe

I denne løsningen

Weber

Kontakt oss om denne løsningen

Hvis du skal forlenge din pipe, så må du først finne ut av når pipen ble oppført og hvilken type pipe det er. Produsentnavn står som regel på innsiden av sotlukedøren. Her finner du en oversikt på pipeutviklingen.

Fordeler

  • Alle Leca piper kan forlenges
  • Varig løsning
  • Fleksibel løsning

Forlengelse av Leca Elementpipe oppført fram til 1987

Tresjiktselement piper frem til 1987 er bygget opp uten luftespalter i ytterelementet. Funksjonen er basert på «åpne» foringer hvor undertrykket i røykløpet sørger for å kjøle ned overflaten. Dagens modell leveres med «tette» foringer og luftespalter. De to forskjellige prinsippene gjør at følgende må utføres ved forlengelse av pipen;

  • Innerrør og isolasjon tas ut av eksisterende pipe
  • Nye keramiske rør uten isolasjon påmontert avstandsholdere senkes ned
  • Husk å bruke rikelig med Leca Ildfast masse i skjøtene, overskytende tørkes bort
  • Nye innerrør og ytterelementer monteres på dette i henhold til monteringsanvisning
  • Husk at tverrsnittet på røykkanalen skal være likt i hele høyden

Forlengelse av Leca Elementpipe oppført i perioden 1987 - 2009

Eksisterende pipe rengjøres, nye foringer med diameter Ø 200 mm, samme dimensjon som eksisterende monteres videre. Benytt Leca Venti ytterelement. Knastene som vender inn og som støtter innerrørene må tilpasses.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen