close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Frostsikring av sekundær- og stikkledninger

Glava Isolasjon
Sekundærledninger er betegnelsen på private fellesledninger i et boligfelt, og stikkledninger er ledningene inn til hver enkelt bolig.

Det vanlige er å bruke fellesgrøfter for vann og avløpsledninger. 

Det karakteristiske for sekundær- og stikkledninger er at de er dimensjonert for forbruk og har derfor små dimensjoner. Rørdimensjonene for vannledningene vil da gjenspeile vannføringen. Vannledningene er i dag normalt utført i plast (polyetylen), og har utvendig/innvendig rørdiameter fra 32/26 mm til 75/61 mm. Rørene har derfor relativ stor godstykkelse, 3 til 7 mm som til en viss grad vil tjene som rørisolasjon. Polyetylenplast har en varmeledningsevne på 0,25 W/mK. Da disse vannledningene inneholder relativt lite vann, vil de ved driftsstans bare i beskjeden grad tåle frost hvis de ligger i frostsonen. Tilsvarende har spillvannsledningene i sekundær- og stikkledningsnettet en diameter fra 90 mm opp til 125 mm med hoveddimensjonen 110 mm. Også disse rørene er normalt utført i forskjellige typer plastmaterialer.