close-pop-up.svg

Fukt- og radonbeskyttelse av vegg og gulv på grunnmurer

Weber
Til fuktbeskyttelse av kjellervegger og gulv har vi et system med 2-komponent bitumen membran.
Dokumentasjon
Fukt- og radonbeskyttelse av vegg og gulv på grunnmur (pdf)
Last ned (PDF, 203 KB)

Påføring skjer sømløst uten noen former av skjøter og overganger. Membranene kan enten kostes, sparkles eller sprøytes. De er enkle å arbeide med, og store arealer kan dekkes hurtig. Avhengig av type, kan membranene utføres for forskjellige belastningsforhold fra jordfukt til kortvarig og konstant vanntrykk. Enkelte kan også beskytte mot radon.

Gulvavretting på bitumen

Bitumenlag på gulv med webertec Superflex 10 og Superflex 100 S kan sandavstrøs med tørket sand 0-4mm i fersk tilstand.
Støvsug opp løs sand. Gulvet kan avrettes med weberfloor 140 Nova eller Weber Gulvavretting Normal i minimum 15 mm tykkelse. Hvis det ikke sandavstrøs i fersk tilstand, kan det legges fiberduk/plastfolie over bitumenlaget før det avrettes med weberfloor 140 Nova eller Weber
Gulvavretting Normal i minimum 25 mm tykkelse. weberfloor 4960 Kantlist og weberfloor 4945 Glassfibernett legges som armering i massen. Ved flater >10 m2 benyttes armeringsnett K-131.

NB: Det er viktig at bitumenlaget får ligge i et stabilt klima under 35 OC. For høy temperatur kan føre til at bitumenmassen blir myk og gir dårlig heft, samt at det kan forekomme en oljeodør. webertec Superflex 10 er testet mot radongass og kan senke radonnivået betraktelig. Løsning er ikke emisjonstestet. For å opprettholde krav til emisjon kan en dampsperre i plastfolie legges over Superflex 10.

1. Underlag Betong, mur, puss, tegl, Leca, Isopormur
2. Primer Sterkt sugende underlag primes med weberprim 801, eventuelt kan
3. 1. sjikt vanntetting webertec Superflex 10 (eventuell innbaking av glassfibernett/duk)
4. 2. sjikt vanntetting webertec Superflex 10
5. Beskyttelseslag av isopor, xps, drensplater eller knotteplast

 

Gulvavretting på vanskelig underlag
   
1. Underlag Betong
2. Primer Sterkt sugende underlag primes med weberprim 801, eventuelt kan bitumenmassen blandes ut 1:10 med vann og brukes som primer.
3. 1. sjikt vanntetting webertec Superflex 10 (eventuell innbaking av glassfibernett/duk)
4. 2. sjikt vanntetting webertec Superflex 10
5. Sandstrøing 0-4 mm sand
6. Avretting weberfloor 140 Nova/Gulvavretting Normal