close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Gjennomgående stenderverk med dobbel platekledning

Glava IsolasjonGyproc
Konstruksjonene bygges opp av tre- eller stålstendere .

Monteres på c/c 600 mm, isoleres med Glava Plate/Rull, alt. Glava Stålstenderplate/-rull og kles med 2 lag 12,5 mm gipsplater på hver side.

Platelagene monteres med forskutte skjøter. 
Stålstendere vil normalt gi noe bedre lydreduksjon enn trestendere. 
Under bunnsvill og over toppsvill bør det benyttes Glava Laftestrimmel eller Glava Svillunderlag, dette for å sikre god tetting mellom svill og tilstøtende konstruksjon. 

Til skillevegger/lettvegger innenfor en og samme boenhet stilles det ikke formelle varme-, lyd- eller brannkrav. Allikevel er det meget viktig for brukerkomforten at skillevegger lydisoleres godt. Der det ikke er krav til brann eller lyd vil det uansett være en fordel å isolere innvendige skillevegger, da det blir lettere å holde ulik temperatur mellom forskjellige rom, f.eks. mellom soverom og stue. 

Lufttetting av skillekonstruksjonen er meget viktig. Uansett hvor mange platelag som monteres på stenderverket, enkle, adskilte eller doble stenderverk, vil lyden trenge igjennom en konstruksjon som ikke er lufttett. I overgangene vegg/vegg, vegg/tak og vegg/gulv må det lufttettes, og til dette benyttes høyelastisk fugemasse. Avslutt platelag(ene) med 5 -10 mm klaring fra gulv, tak og tilstøtende vegger. I fugen legges Glava Bunnfyllingslist og deretter fuges det med høyelastisk fugemasse. 

Isolasjons- 
tykkelse 

Trestender 

Stålstender 

Hulroms- 
dybde  
[mm] 

Forventet 
lyd- 
reduksjon  
R’w [dB] 

Brann- 
motstand 

Hulroms- 
dybde  
[mm] 

Forventet  
lyd- 
reduksjon  
R’w [dB] 

Brann- 
motstand 

48 

34 

Under revisjon 

50 

48 

40 

45 

40 

Under revisjon 

70 

73 

42 

Under revisjon  

46 

100 

98 

44 

Under revisjon 

95 

48