close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Gjennomgående stenderverk med enkel platekledning

Glava IsolasjonGyproc
Dette er den enkleste type av skilleveggkonstruksjon. Den benyttes i bygninger der det stilles lave til moderate krav til lydisolasjon.

Konstruksjonen er bygget opp av tre- eller stålstendere montert på c/c 600 mm, isolert med Glava Plate/Rull, alt. Glava Stålstenderplate/-rull, og kledd med ett platelag på hver side. Bruk av stålstendere gir normalt litt bedre lydisolasjon enn trestendere.
Under bunnsvill og over toppsvill bør det benyttes Glava Laftestrimmel eller Glava Svillunderlag, for å sikre god tetting mellom svill og tilstøtende konstruksjon.

Til skillevegger/lettvegger innenfor en og samme boenhet stilles det ikke formelle varme-, lyd- eller brannkrav. Allikevel er det meget viktig for brukerkomforten at skillevegger isoleres godt. Både med tanke på lyd, og at det blir lettere å holde ulik temperatur mellom forskjellige rom, f.eks. mellom soverom og stue.

I konstruksjoner hvor det stilles krav til ubrennbare materialer kan man f.eks. benytte gipsplater, stålstendere og glassull. I andre tilfeller kan trestendere, sponplater og andre brennbare materialer benyttes.

Lufttetting av skillekonstruksjonen er meget viktig. Uansett hvor mange platelag som monteres på stenderverket, enkle, adskilte eller doble stenderverk, vil lyden trenge igjennom en konstruksjon som ikke er lufttett. I overgangene vegg/vegg, vegg/tak og vegg/gulv må det lufttettes, og til dette benyttes høyelastisk fugemasse. Avslutt platelag(ene) med 5 -10 mm klaring fra gulv, tak og tilstøtende vegger. I fugen legges Glava Bunnfyllingslist og deretter fuges det med høyelastisk fugemasse.
Kledninger som ikke er lufttette (f.eks. trepanel) anbefales ikke der man ønsker gode lydisolerende egenskaper (forøvrig vil papp bak panelet hjelpe noe).

Generelt brukes det ikke luft- eller dampsperresjikt i innvendige skillevegger. Platekledningen er lufttett nok, men trepanel regnes ikke som et lufttett sjikt . Et lufttett sjikt bak trepanel er viktig av hensyn til lydisolering og at evt. mineralullsfibere ikke spres til innemiljøet som følge av de innvendige lufttrykksvariasjonene som kan oppstå i huset.
Innvendige våtromsvegger mot oppvarmede rom behøver ikke dampsperresjikt, men bør være lufttette fra baderomssiden.

Vær oppmerksom på at trematerialer kan på grunn av krymping føre til at det på et senere tidspunkt kan oppstå luftlekkasjer.

Lydreduksjon og brannmotstand

Isolasjons-
tykkelse
[mm]
Trestender Stålstender

Hulroms-
dybde
tre/stål
[mm]

Forventet
lyd-
reduksjon 
R’w [dB]

Brannmotstand Forventet
lyd-
reduksjon 
R’w [dB]
Brann-
motstand
Sponplate
12 mm 
Gipsplate
12,5 mm 
Branngips
15 mm 
Gipsplate
12,5 mm 
Branngips
15 mm 
0 48/45 30 EI 15 EI 30 EI 601 31  EI 30  EI 60
50 48/45 35 36
70 73/70 37 EI 151 EI 301 / REI 151 EI 601/REI 151 40
100 98/95 42 EI 30/ REI 151 EI 301/ REI 151 EI 601/REI 151 44

1) Forutsetter 48 mm stenderbredde.