close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Glava Robust Lamell på porebetong

Glava Isolasjon
Oppbyggingen av taket er som et omvendt tak der tettesjiktet/membranen ligger i topp og dampsperren ligger mellom porebetongen og isolasjonen.

Glava Robust Lamell må alltid legges med en topplate, anbefalt trykkstyrke er 60 kPa eller mer. I tabellen under finnes u-verdier for konstrukjsonsoppbyggning med to forskjellige topplater av mineralull.

U-verdiene er basert på at det er fall i konstruksjonen og at det benyttes jevntykk isolasjon iht. beskrivelse av tykkelser i tabellen under. Velges avrennings løsning med bruk av nedsenket renne, trekker renna i mange tilfeller opp på takets U-verdi. Dette medfører at isolasjonstykkelsen på hovedfallet må justeres opp sammenlignet med verdier oppgitt i tabellen under. Bruk av fallisolasjon og løsninger på horisontale underlag bør vurderes i hvert enkelt tilfelle. U-verdiene forutsetter 200 mm porebetong.

 

Glava Robust Lamell (mm) Robster 60 30 mm Rob 80 20 mm
140 0,166 0,175
170 0,47 0,54
180 0,142 0,148
200 0,132 0,138
220 0,124 0,129
240 0,116 0,121
250 0,113 0,117
280 0,104 0,107
300 0,099 0,102
340 0,090 0,092
350 0,088 0,090
380 0,082 0,084
390 0,080 0,082
410 0,077 0,079