close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Takfall for avrenning på tak

Glava Isolasjon
Riktig fall på flate tak er viktig for at regn- og smeltevann skal renne vekk.

Uten avrenning kan takkonstruksjonen få kostbare fuktskader. Unngå fuktskader i takkonstruksjonen med riktig isolering av tak. 

Mange bygg benytter det flate taket som oppholdsområde. Men vann som blir liggende på tak øker faren for lekkasjer og minsker takets levetid. Flate tak er ofte bygget med tette materialsjikt uten lufting, kalt kompakte tak. Slike skal ha nok takfall til at regn- og smeltevann renner vekk. Unngå fuktskader i takkonstruksjonen med riktig isolering av tak. Beregne fall på tak 
Det er egne krav til minimum fall på flate tak, anbefalt av SINTEF Byggforsk: 
* På ferdig takflate 1:40 
* I renner og kilrenner 1:60 GLAVA® har systemer for avrenning med fall 1:40, 1:60 og 1:100, som gjør håndverkerjobben enklere. Takfallsystemene finnes både i Glava EPS og Paroc steinull. Husk å ta høyde for nedbøyning på grunn av belastning og egenvekt når du beregner fall eller velger takfallsystem. Høydeforskjellen på våre ulike systemer i cm/m er henholdsvis 2,5 cm, 1,67 cm og 1,0 cm. Fireveis fall 
Denne løsningen gir fall fra fire sider mot et lavpunkt med sluk. Fireveis fall gir god avrenning og danner ved hvert sluk såkalte «brønner» på taket.