close-pop-up.svg

God akustikk gir bedre læring

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

Med akustikkplater som er skreddersydd for undervisningsrom, får lærere og elever et godt læringsmiljø. 

Veggabsorenter kan også dempe lyden tett på støykilden, der barna leker og er i aktivitet.

Akustikken er viktig for å gi god arbeidsro for elevene, og sikre at beskjeder kan gis med «vanlig» stemme. Lydabsorbenter demper lyd og reduserer etterklang, det gir god taletydelighet og riktig akustikk for samarbeid i grupper.

Optimale læringsmiljøer

Dårlig akustikk i skoler er en kjent utfordring. Mange av dagens skolebygg ble bygd på en tid da akustikk ikke sto på agendaen, men også nybygg lider av at planleggere og utbyggere mangler kompetanse på hva som gjør et rom egnet for undervisning.

Gymsaler og idrettshaller

Når gymsaler og idrettshaller skal planlegges, snakker vi om bygg som skal huse aktivitet med høyt lydnivå.
I mange tilfeller kan det være nødvendig med ekstra beskyttelse i soner der det foregår ballspill. For å oppnå gode løsninger i en læresituasjon er det viktig å kjenne til alle parametere som gjelder for å skape god akustikk. Etterklangstid er en viktig faktor. Lydtrykk og montasjemetode har også stor betydning. Det må dessuten tas hensyn til mekanisk påvirkning og lysforhold. Glava kan gi råd og gode løsninger.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen