close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

God akustikk gir bedre læring

Glava Isolasjon
Med akustikkplater som er skreddersydd for undervisningsrom, får lærere og elever et godt læringsmiljø.

Veggabsorenter kan også dempe lyden tett på støykilden, der barna leker og er i aktivitet.

Akustikken er viktig for å gi god arbeidsro for elevene, og sikre at beskjeder kan gis med «vanlig» stemme. Lydabsorbenter demper lyd og reduserer etterklang, det gir god taletydelighet og riktig akustikk for samarbeid i grupper.

Optimale læringsmiljøer

Dårlig akustikk i skoler er en kjent utfordring. Mange av dagens skolebygg ble bygd på en tid da akustikk ikke sto på agendaen, men også nybygg lider av at planleggere og utbyggere mangler kompetanse på hva som gjør et rom egnet for undervisning.

Gymsaler og idrettshaller

Når gymsaler og idrettshaller skal planlegges, snakker vi om bygg som skal huse aktivitet med høyt lydnivå.
I mange tilfeller kan det være nødvendig med ekstra beskyttelse i soner der det foregår ballspill. For å oppnå gode løsninger i en læresituasjon er det viktig å kjenne til alle parametere som gjelder for å skape god akustikk. Etterklangstid er en viktig faktor. Lydtrykk og montasjemetode har også stor betydning. Det må dessuten tas hensyn til mekanisk påvirkning og lysforhold. GLAVA® kan gi råd og gode løsninger.