close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Gulv mot uoppvarmet eller oppvarmet rom/kjeller

Glava IsolasjonGyproc
Hulrommet isoleres med Glava I-bjelkeplate. For å fullisolere I-bjelken legges to I-bjelkeplater mot hverandre. Ved bruk av heltrebjelke fylles bjelkelaget helt opp med Glava Plate/Rull. 

 Mellom oppvarmede rom må etasjeskilleren fylles helt med isolasjon fra bjelkelagskanten og minst like langt inn som veggtykkelsen, helst 60 cm inn. Resten bør 
isoleres med minst 150 mm isolasjon.
Ved store isolasjonstykkelser kan isolasjonen gjerne legges i to lag med forskutte skjøter.  På undersiden av bjelkene/isolasjonen monteres Glava Bastion vindsperre eller Gyproc vindsperreplater. Kledning av plater, f.eks. gips, spon e.l. kan erstatte bruk av vindsperre, men skal det brukes panel så skal det monteres en vindsperre på undersiden av bjelkelaget før panelet monteres.

I uoppvarmede rom kan det være behov for å frostsikre rør og rørledninger hvis det er fare for frost.

Les også Generelt om gulvkonstruksjoner.

Forskriftskrav "TEK17" for gulv 
Termisk: U-verdi ≤ 0,10 [W/m²K] 
Minstekrav≤ 0,18 [W/m²K] 

U-verdi og brannmotstand

Isolasjons-
tykkelse 
[mm]

I-bjelke-
høyde
[mm]

U-verdi [W/m²K] 

Extrem
32

PROFF
34

37

ØKONOMI
38

200

200

0,166

0,174

0,186

0,190

220

220

0,152

0,159

0,170

0,174

250

250

0,135

0,141

0,151

0,155

300

300

0,114

0,119

0,128

0,131

350

350

0,098

0,103

0,110

0,113

400

400

0,086

0,091

0,097

0,099

450

450

0,077

0,081

0,087

0,089