close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Gulv mot uoppvarmet eller oppvarmet rom/kjeller

Glava IsolasjonGyproc
Hulrommet isoleres med Glava I-bjelkeplate. For å fullisolere I-bjelken legges to I-bjelkeplater mot hverandre.

Hulrommet isoleres med Glava I-bjelkeplate. For å fullisolere I-bjelken legges to I-bjelkeplater mot hverandre. Ved bruk av heltrebjelke fylles bjelkelaget helt opp med Glava Plate/Rull.
Mellom oppvarmede rom må etasjeskilleren fylles helt med isolasjon fra bjelkelagskanten og minst like langt inn som veggtykkelsen, helst 60 cm inn. Resten bør isoleres med minst 150 mm isolasjon.
Ved store isolasjonstykkelser kan isolasjonen gjerne legges i to lag med forskutte skjøter. 
På undersiden av bjelkene/isolasjonen monteres VEMPRO™ vindsperre eller vindsperre av
gips-/trefiberplater. Kledning av plater, f.eks. gips, spon e.l. kan erstatte bruk av vindsperre, men skal det brukes panel så skal det monteres en vindsperre på undersiden av bjelkelaget før panelet monteres.

I uoppvarmede rom kan det være behov for å frostsikre rør og rørledninger hvis det er fare for frost.

U-verdi og brannmotstand 

Isolasjons- 
tykkelse  
[mm] 

I-bjelke- 
høyde  
[mm] 

U-verdi [W/m²K] 

Extrem 
32 

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38 

200 

200 

0,166 

0,174 

0,186 

0,190 

220 

220 

0,152 

0,159 

0,170 

0,174 

250 

250 

0,135 

0,141 

0,151 

0,155 

300 

300 

0,114 

0,119 

0,128 

0,131 

350 

350 

0,098 

0,103 

0,110 

0,113 

400 

400 

0,086 

0,091 

0,097 

0,099 

450 

450 

0,077 

0,081 

0,087 

0,089 

Brann- 
motstand 

Under revisjon 

 

  

Forskriftskrav "TEK10" for gulv 
Termisk: U-verdi ≤ 0,10 [W/m²K] 
Minstekrav ≤ 0,18 [W/m²K]