close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Gulv på grunn med Glava Ringmurselement

Glava Isolasjon
Ringmurselementene våre er laget av formstøpt EPS som gir en godt isolert ringmur som er egnet til boliger, fritidsboliger, lette industribygg og garasjer.

Ringmurselementene skal alltid settes på et min. 10 cm tykt og 1 meter bredt komprimert og avrettet lag med drenerende masser. Det må brukes masser som både lar seg komprimere og samtidig drenerer.  
Ringmurselementene har også en effektiv kuldebrobryter. Det er ikke kontakt mellom betongen i selve ringmuren og betonggulvet. 
Konstruksjoner hvor ringmur og gulv av betong er støpt i ett vil gi et betydelig varmetap fordi varmen ledes ut i ringmuren, der varmen forsvinner til omgivelsene gjennom en mye større overflate. Varmetapet vil bli redusert dersom en del av varmeisoleringen legges oppå gulvet eller gulvet skilles fra veggen med isolasjon (kuldebrobryter). 

Ved bløt undergrunn, eller der grunnvannsstanden kan nå opp til drenslaget, legges det en fiberduk mellom det drenerende laget og grunnen. 
Radonsperre i bruksgruppe A legges før isolasjonen legges ut. Skal radonsperren legges i bruksgruppe B eller C så legges isolasjonen direkte på laget med drenerende masser.  
Det benyttes vanligvis EPS (ekspandert polystyren) som gulvisolasjon. EPS har i de fleste tilfeller tilstrekkelige egenskaper (trykkfasthet, fuktopptak o.l.) i gulv på grunn-løsninger.  
Vi anbefaler at platene legges i flere lag og med forskutte skjøter. Radonsperre i bruksgruppe B legges enten mellom isolasjonslagene eller i topp. Legges den i topp skal sperren beskyttes med tykk plastfolie. Legges den mellom isolasjonslagene så husk glidesjikt mellom støp og isolasjonsplatene. Glidesjiktet er som regel plastfolie.  
Vær nøye med overgangen mellom betonggulvet og vegg. Her må det være lufttett, både på grunn av fuktgjennomtrengning, men også radoninntrengning. 

Det skjerpede kravet til varmemotstand i gulv på grunn kan medføre teleproblemer på grunn av redusert varmetap fra bygningen. Dette kan enkelt løses ved å markisolere ut fra fundament. STYROFOAM™ XPS er skumplastisolasjon som er godt egnet til markisolering av fundamenter og ringmurer. 

Se egen monteringsanvisning for Glava Ringmur. 

U-verdien vil være avhengig av gulvets geometri, grunnforhold, utvendig oppfyllingshøyde, men mest av alt isolasjonstykkelsen. 

Under er én tabell for en typisk enebolig (8 x 12 m), én tabell for større bygg (15 x 30 m), samt én tabell utentilleggsvarmemotstand fra jordmassene (til bruk i beregningsprogrammer som beregner dette tillegget selv). U-verdiene er også avhengig av grunnforhold og isolasjonstykkelse. 

U-verdi: 8 x 12 m gulv på grunn 

Isolasjons- 
tykkelse  
[mm]  

U-verdi [W/m2K] inkl. varmemotstand fra jordmasser 

Isolasjonsklasse 33 

Isolasjonsklasse 35 

Isolasjonsklasse 37 

Isolasjonsklasse 38 

100 

0,221 

0,230 

0,238 

0,242 

120 

0,196  

0,205 

0,212 

0,216 

140 

0,176 

0,185 

0,192 

0,195 

150 

0,168 

0,176 

0,183 

0,186 

160 

0,160 

0,168 

0,175 

0,178 

180 

0,147 

0,154 

0,161 

0,164 

200 

0,136 

0,143 

0,149 

0,152 

220 

0,127 

0,133 

0,139 

0,141 

240 

0,118 

0,124 

0,130 

0,132 

250 

0,115 

0,120 

0,126 

0,128 

260 

0,111 

0,117 

0,122 

0,125 

280 

0,105 

0,110 

0,115 

0,118 

300 

0,099 

0,104 

0,109 

0,111 

320 

0,094 

0,099 

0,103 

0,106 

340 

0,090 

0,094 

0,099 

0,101 

350 

0,088 

0,092 

0,097 

0,099 

400 

0,079 

0,083 

0,087 

0,089 

450 

0,072 

0,075 

0,079 

0,081 

500 

0,066 

0,069 

0,072 

0,074 

 

U-verdi: 15 x 30 m gulv på grunn 

Isolasjons- 
tykkelse  
[mm]  

U-verdi [W/m2K] inkl. varmemotstand fra jordmasser 

Isolasjonsklasse 33 

Isolasjonsklasse 35 

Isolasjonsklasse 37 

Isolasjonsklasse 38 

100 

0,179 

0,186 

0,191 

0,194 

120 

0,161 

0,168 

0,173 

0,176 

140 

0,146 

0,152 

0,158 

0,161 

150 

0,140 

0,146 

0,151 

0,154 

160 

0,134 

0,140 

0,145 

0,147 

180 

0,125 

0,130 

0,135 

0,137 

200 

0,117 

0,122 

0,126 

0,128 

220 

0,109 

0,114 

0,118 

0,120 

240 

0,103 

0,108 

0,112 

0,114 

250 

0,100 

0,105 

0,109 

0,111 

260 

0,097 

0,102 

0,106 

0,108 

280 

0,092 

0,097 

0,101 

0,102 

300 

0,088 

0,092 

0,096 

0,098 

320 

0,084 

0,088 

0,091 

0,093 

340 

0,080 

0,084 

0,087 

0,089 

350 

0,078 

0,082 

0,086 

0,087 

400 

0,071 

0,074 

0,077 

0,079 

450 

0,065 

0,068 

0,071 

0,072 

500 

0,060 

0,063 

0,065 

0,067 

 

U-verdi: gulv på grunn uten varmemotstand fra jordmasser - til bruk i beregningsprogrammer 

Isolasjons- 
tykkelse  
[mm]  

U-verdi [W/m2K] 

Isolasjonsklasse 33 

Isolasjonsklasse 35 

Isolasjonsklasse 37 

Isolasjonsklasse 38 

100 

0,306 

0,323 

0,340 

0,349 

120 

0,258 

0,273 

0,288 

0,295 

140 

0,223 

0,236 

0,249 

0,255 

150 

0,209 

0,221 

0,233 

0,239 

160 

0,197 

0,208 

0,219 

0,225 

180 

0,176 

0,186 

0,196 

0,201 

200 

0,159 

0,168 

0,177 

0,182 

220 

0,145 

0,153 

0,162 

0,166 

240 

0,133 

0,141 

0,149 

0,153 

250 

0,128 

0,136 

0,143 

0,147 

260 

0,123 

0,130 

0,138 

0,141 

280 

0,115 

0,121 

0,128 

0,132 

300 

0,107 

0,114 

0,120 

0,123 

320 

0,101 

0,107 

0,113 

0,116 

340 

0,095 

0,101 

0,106 

0,109 

350 

0,092 

0,098 

0,103 

0,106 

400 

0,081 

0,086 

0,091 

0,093 

450 

0,072 

0,076 

0,081 

0,083 

500 

0,065 

0,069 

0,073 

0,075 

Forskriftskrav "TEK10" for gulv 
Termisk: U-verdi ≤ 0,10 [W/m²K] 
Minstekrav ≤ 0,18 [W/m²K]