close-pop-up.svg

Gyproc etasjeskillere av tre

I denne løsningen

Gyproc

Kontakt oss om denne løsningen

Beskrivelse

System for horisontalt bærende bygningsdeler med etasjeskillere av tre. Gjennom å velge type av oppbygning kan lyd- og brannisolering varieres etter behov. Eksempel på brannmotstand kan være REI 30 og REI 60 (bærende og avskillende).

Konstruksjonsdetaljer  - Type 1: Nedlekting og 1 lag Gyproc gipsplater

Etasjeskille-tre-101.jpg
 1. Nedlekting av tre, c maks. 400 mm
 2. 12,5 mm Gyproc gipsplater alt. 15,4 mm Gyproc Protect F
 3. Min. 22 mm falset gulvplate
 4. Bjelker, min. 48 x 173 mm, c 600 mm
 5. Min. 50 mm mineralull ved krav til lydisolering

Egenskaper 
Brann: REI 15 med 12,5 mm Gyproc gipsplater og REI 30 med 15,4 mm Gyproc Protect F
Luftlyd R´w = 35 dB
Trinnlyd L´n,w = 78 dB

 

Konstruksjonsdetaljer  - Type 2: Gyproc Akustikkprofil og 1 lag Gyproc gipsplater

Etasjeskille-tre-102.jpg
 1. Akustikkprofil Gyproc AP 25, c 400 mm
 2. 12,5 mm Gyproc gipsplater alt. 15,4 mm Gyproc Protect F
 3. Min. 22 mm falset gulvplate
 4. Bjelker, min. 48 x 173 mm, c 600 mm
 5. Mineralull ved krav til lydisolering (Med min. 30 mm mineralull oppnås lydisoleringsklasse R´w = 44 dB)

Egenskaper 
Brann: REI 15 med 12,5 mm Gyproc gipsplater og REI 30 med 15,4 mm Gyproc Protect F
Luftlyd R´w = 40-44 dB
Trinnlyd L´n,w = 73-68 dB

 

Konstruksjonsdetaljer  - Type 3: Gyproc Akustikkprofil og 2 lag Gyproc gipsplater

Etasjeskille-tre-103.jpg
 1. Akustikkprofil Gyproc AP 25, c 400 mm
 2. 2 x 12,5 mm Gyproc gipsplater
 3. Min. 22 mm falset gulvplate
 4. Bjelker, min. 48 x 173 mm, c 600 mm

Egenskaper 
Brann: REI 30
Luftlyd R´w = 44 dB
Trinnlyd L´n,w = 73-68 dB

 

Konstruksjonsdetaljer  - Type 4: Gyproc Akustikkprofil, 2 lag Gyproc gipsplater og mineralull

Etasjeskille-tre-104.jpg
 1. Akustikkprofil Gyproc AP 25, c 400 mm
 2. 2 x 12,5 mm Gyproc gipsplater alt. 12,5 mm Gyproc gipsplate + 15,4 mm Gyproc Protect F (nederst)
 3. Min. 22 mm falset gulvplate
 4. Bjelker, min. 48 x 173 mm, c 600 mm
 5. Min. 50 mm mineralull
 6. 1 x 12,5 mm Gyproc Gulvgips ved krav til brannmotstand REI 60, ovenfra

Egenskaper 
Brann: REI 30 ved 2 x 12,5 mm Gyproc gipsplater og REI 60 ved 12,5 mm Gyproc gipsplate + 15,4 mm Gyproc Protect F og 100 mm mineralull
Luftlyd R´w = 48 dB
Trinnlyd L´n,w = 68-63 dB

 

Konstruksjonsdetaljer  - Type 5: Gyproc Akustikkprofil, 2+2 lag Gyproc gipsplater og mineralull

Etasjeskille-tre-105.jpg
 1. 2 x 12,5 mm Gyproc Gulvgips limes med platelim Gyproc G 46
 2. 22 mm gulvsponplate
 3. H 250 eller H 300 mm I-bjelke, c 600 mm
 4. Hulrommet fullisoleres med mineralull (f.eks. blåseisolasjon)
 5. Akustikkprofil Gyproc AP 25, c 400 mm
 6. 12,5 mm Gyproc gipsplater, fullskrus
 7. 15,4 mm Gyproc Protect F

Egenskaper 
Brann: REI 60
Luftlyd R´w = 56 dB hhv. R´w+C50-5000 = 53 dB
Trinnlyd L´n,w ≤ 56 dB
Vekt: ca. 80 kg/m2

 

Konstruksjonsdetaljer  - Type 6: Gyproc Akustikkprofil, 2+2 lag Gyproc gipsplater og mineralull

Etasjeskille-tre-106.jpg
 1. 2 x 12,5 mm Gyproc Gulvgips limes med platelim Gyproc G 46
 2. 22 mm gulvsponplate
 3. Bjelker min. 48 x 223 mm, c 600 mm
 4. Hulrommet fullisoleres med mineralull (f.eks. blåseisolasjon)
 5. Akustikkprofil Gyproc AP 25, c 400 mm
 6. 12,5 mm Gyproc gipsplater, fullskrus
 7. 15,4 mm Gyproc Protect F

Egenskaper 
Brann: REI 60
Luftlyd R´w = 56 dB hhv. R´w+C50-5000 = 53 dB
Trinnlyd L´n,w ≤ 56 dB

Tabelloversikt for Gyproc Etasjeskillere av tre

Luftlyd
w dB

Trinnlyd
n,w dB

Brann-
motstand

Etasjeskiller

Merknad

Datablad
Gyproc håndbok

35 78 REI 15/30 Type 1
Nedlekting
REI 30:
15,4 mm Gyproc Protect F
3.4.51:101
40-44 73-68 REI 15/30 Type 2
Gyproc AP-profil
REI 30:
15,4 mm Gyproc Protect F
3.4.51:102
44 73-68 REI 30 Type 3
Gyproc AP-profil 3)
REI 30:
Begge lag gipsplater fullskrus
3.4.51:103
48 68-63 REI 30/60 Type 4
Gyproc AP-profil 3)
REI 60 1):
Min. 100 mm mineralull og 12,5 mm Gyproc gipsplate + 15,4 mm Gyproc Protect F
Begge lag fullskrus
3.4.51:104
56 ≤ 56 REI 60 Type 5 2)
Leilighetsskille
Gyproc AP-profil
REI 60:
Løs mineralull og 12,5 mm Gyproc gipsplate + 15,4 mm Gyproc Protect F
Begge lag fullskrus
3.4.51:105
56 ≤ 56 REI 60 Type 6 2)
Leilighetsskille
Gyproc AP-profil
REI 60:
Løs mineralull og 12,5 mm Gyproc gipsplate + 15,4 mm Gyproc Protect F
Begge lag fullskrus
3.4.51:106

Noter til tabell:
1) Klassifiseringen gjelder brann fra undersiden. Ved krav til brannmotstand ovenfra må det brukes 1 lag 12,5 mm Gyproc Gulvgips. Ved bruk av tynne overflatebelegg, f.eks. linoleumsbelegg, bør det legges 2 lag Gyproc Gulvgips.

2) Med 300 mm høye bjelker i rom større enn 15 m2 kan L´n,w = 53 dB oppnås.For etasjeskiller over rom som er mindre enn 15 m2 anbefales ytterligere trinnlyddempende tiltak.

3) Gyproc AP-profil kan byttes ut med Gyproc S 25/85 sekundærprofil eller nedlekting. Lydisoleringsklassen reduseres ved et slikt bytte.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen