close-pop-up.svg

Gyproc skrueguide

I denne løsningen

Gyproc

Kontakt oss om denne løsningen

Gyproc Quick skruesortiment for fastmontering av gipsplater på underlag av stål eller tre

Stålprofil Tre

Godstykkelse
0,46-0,9 mm
Skruetype

Godstykkelse
0,9-2,1 mm
Skruetype
Skruetype
Ett platelag Gyproc Normal GN 13 / GNE 13 QS 25 QSB 25 QT 32
Gyproc ErgoLite GE 13 / GEE 13
Gyproc Planum GPLE 13 / Rigips 4PRO
Glasroc H Ocean GHO 13 / GHOE 13
Gyproc Super GSE 3 (lag 1+2)
Glasroc Multiboard GFM 6 (lag 1+2)
Gyproc Protect F GF 15 / GFE 15 QS 252) QSB 25 QT 411)
Gyproc Habito GH 13 / GHE 13 Se egen tabell
Gyproc Robust GR 13 / GRE 13 QSTR 25 QSBR 25 QSTR 35
Gyproc X-Ray Protection GXS 13
Gyproc Kortplank GKP 13
Gyproc Gulvgipsplate GG 13 QSTR 25 QSBR 25 QGG 33
Glasroc H Storn GHS 9 / GHSE 9 QSTW 32 QSBW 25 QSTW 32
Gyproc Bris GUB 9
Aquaroc GAE 13 (innendørs)
To platelag Gyproc Normal GN 13 / GNE 13 QS 383) QSB 41 QT 41
Gyproc ErgoLite GE 13 / GEE 13
Gyproc Planum GPLE 13 / Rigips 4PRO
Glasroc H Ocean GHO 13 / GHOE 13
Gyproc Super GSE 6 (lag 3+4)
Glasroc Multiboard GFM 6 (lag 3+4)
Gyproc Protect F GF 15 / GFE 15, ytre lag QS 414) QSB 414) QT 57
Gyproc Protect F GF 15 / GFE 15 QS 41 QSB 41 QT 57
Gyproc Habito GH 13 / GHE 13 Se egen tabell
Gyproc Robust GR 13 / GRE 13 QSTR 41 QSBR 38 QSTR 41
Gyproc X-Ray Protection GXS 13
Gyproc Kortplank GKP 13
Gyproc Gulvgipsplate GG 13 QSTR 41 QSBR 38 QGG 47
Aquaroc GAE 13 (innendørs) QSTW 41 QSBW 41 QSTW 41
Tre platelag Gyproc Normal GN 13 / GNE 13 QS 51 QSB 51 QT 57
Gyproc ErgoLite GE 13 / GEE 13
Gyproc Planum GPLE 13 / Rigips 4PRO
Glasroc H Ocean GHO 13 / GHOE 13
Gyproc Super GSE (lag 5+6)
Glasroc Multiboard GFN 6 (lag 5+6)
Gyproc Habito GH 13 / GHE 13 Se egen tabell
Gyproc Robust GR 13 / GRE 13 QSTR 51 QSBR 51 QSTR 51
Gyproc X-Ray Protection GXS 13
Gyproc Kortplank GKP 13
Gyproc Gulvgipsplate GG 13 Liming anbefales ved 3 platelag

Skruer for fastmontering av Gyproc Habito mot bindingsverk av stål eller tre:

Platelag Stålprofil Gyproc ER og R
Skruetype
Stålprofil Gyproc XR lydstender
Skruetype
Stålprofil Gyproc GD Duronomic 
Skruetype
Tre

Skruetype
1. lag Gyproc Habito GTX-F4 38 GTX-M4 26 QSBR 25 GTX-F4 38
2. lag Gyproc Habito GTX-F4 55 GTX-F4 38 QSBR 38 GTX-F4 55
3. lag Gyproc Habito GTX-F4 55 GTX-F4 55 QSBR 51 -

Skruer for fastmontering av Glasroc F FireCase-plater:

Platetype Plate-til-plate
Skruetype
Plate-mot-stål 6)
Skruetype
Skruetype Kramper (mm) 5)
Glasroc F FireCase 15 GFFS 40 50 GFFS 40
Glasroc F FireCase 20 GFFS 50 50 GFFS 40
Glasroc F FireCase 25 GFFS 58 50 GFFS 40
Glasroc F FireCase 30 GFFS 70 - GFFS 40
Glasroc F FireCase 15 + 20 GFFS 40 + GFFS 50 50+50 GFFS 40 + GFFS 50

Gyproc Quick™ skruer til sammenskruing av stålprofiler:

Godstykkelse stålprofiler Skruetype
2 x maks. 0,7 mm QP 14
2 x maks. 1,5 mm QPB 13
2 x maks. 2,0 mm QPBT 16
2 x maks. 2,5 mm QPBH 16
2 x maks. 3,0 mm QPBH 19

1) For brannkrav 60 minutter på vegg, kan QT 32 brukes i første av to lag Gyproc Protect F
2) For Gyproc Protect F mot kantprofil Gyproc Acounomic (AC) anbefales QS 38 
3) Mot kantprofil Gyproc Acounomic (AC) anbefales QS 41, dog ikke mot Gypproc XR stender 
4) Mot kantprofil Gyproc Acounomic (AC) anbefales QS 51, dog ikke mot Gypproc XR stender 
5) Kramper skal oppfylle krav i henhold til standard EN 14566
    - Krampelengde 50 mm
    - Ryggbredde 9,0 - 12,0 mm
    - Trådtykkelse 1,5 - 1,6 mm
    - Korrosjonsbeskyttelse (velges etter miljøklasse) sinktykkelse min. 3µm
6) Stålprofil Glasroc F FireCase GFFP 25/25 med 0,5 mm godstykkelse

Gyprocs utvalg av skruer omfatter skruer for montering av alle typer bygningsplater mot vanlige stålprofiler, kraftigere stålprofiler eller mot treunderlag. Også båndskruer og skruer med borspiss, med forsenket hode, ekstra tynt hode eller sekskanthode. Se tabellene:

  • Skruer for fastmontering av gipsplater mot bindingsverk av stål eller tre
  • Skruer for fastmontering av Gyproc Habito mot bindingsverk av stål eller tre
  • Skruer for fastmontering av Glasroc F FireCase-plater
  • Skruer til sammenskriuing av stålprofiler

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen