close-pop-up.svg

Hvordan skal det telesikres

I denne løsningen

Glava Isolasjon

Kontakt oss om denne løsningen

Uoppvarmede bygninger og andre konstruksjoner direkte på grunnen må telesikres hvis grunnen er telefarlig.  Telefaren kan bestemmes ved analyse av jordprøver ved et geoteknisk laboratorium. Dersom det ikke gjøres spesielle undersøkelser, bør man gå ut fra at grunnen er telefarlig. Når de telesikres med markisolering, er det nok å grave til 0,3 - 0,5 m under terreng. 

Hvordan virker telesirkring? 

Lufttemperaturen svinger kraftig over året, fra f.eks. +20 grader om sommeren til -20 grader om vinteren. Nede i grunnen avdempes temperatursvingningene sterkt, i 10 meters dybde er det konstant temperatur hele året. Markisolering avdemper årssvingningene i stor grad ved at lite varme slipper inn og ut gjennom isoleringen. Det må legges så tykk isolering at den telefarlige grunnen under aldri fryser og forårsaker telehiv. 

Markisolering 

STYROFOAM™ XPS isolasjonsplater er ypperlig egnet som markisolering for å beskytte konstruksjoner på og i grunnen mot frost og tele. I grunnen utsettes isolasjonsmaterialene for ekstreme fuktpåkjenninger, og materialer som blir oppfuktet får redusert sine varmeisolerende egenskaper. I konstruksjoner der det settes strenge krav både til lavt 
fuktopptak og høy trykkstyrke, som f.eks. ved isolasjon av veier og ledningsgrøfter, er isolasjonsmaterialer av ekstrudert polystyren enerådende. I slike konstruksjoner brukes STYROFOAM™ 300 og 400 med høyere trykkfasthet. Ved markisolering av lette konstruksjoner 
anbefales STYROFOAM™ 250. 

Erfaringer 

STYROFOAM™ XPS har vært brukt til isolering av veier og jernbaner i over 35 år, i Norge. Omfattende undersøkelser og feltmålinger er utført og viser ingen tegn til nedbrytning av materialet, og bare ubetydelige endringer i de gode isolasjonsegenskapene. 

Markisoleringens utstikk 

Markisoleringen må legges slik at den stikker et stykke utenfor det som skal telesikres. Utstikkets lengde bestemmes slik: 

  1. Finn isolasjonstykkelsen 
  2. Sjekk om utstikket er merket L1, L2 eller L3 på din konstruksjonstype. 
  3. Utstikkets lengde står i tabellen nedenfor. 

Her er nødvendig isolasjonstykkelse! 

Angitt i mm for STYROFOAM™ 250 SL-A-N/300 SL-A-N. Tabellen gjelder kommunenes administasjonssenter. På kalde steder i kommunen må isolasjonstykkelsen økes. 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen