close-pop-up.svg

Innervegg med gjennomgående stålstenderverk og enkel gipsplatekledning

I denne løsningen

Glava Isolasjon
Gyproc

Kontakt oss om denne løsningen

Felles svill og stender 45 mm

cc-
avstand
mm
Antall lag
og type
gipsplater
Isolasjons-
tykkelse
mm
Lyd 2) Brann-
motstand 1)
Maks
vegghøyde 1)
Veggkode 3)
R'w
GS XR Skillende (EI) GS XR GS eller XR
450

Gyproc ErgoLite

E-E
M0 28 - 30 2500 3800 **45/45 450 E-E M0
M50 32 - **45/45 450 E-E M50
Gyproc Normal
N-N
M0 30 - 30 2600 4150 **45/45 450 N-N M0
M50 35 - **45/45 450 N-N M50
Gyproc Protect F
P-P
M0 30 - 60 2700 4450 **45/45 450 P-P M0
M50 35 - **45/45 450 P-P M50
Gyproc Robust
R-R
- - - - - - -
- - - -
Gyproc Habito
H-H
M0 34 - 30 2850 5250 **45/45 450 H-H M0
M50 38 - **45/45 450 H-H M50
 
600 Gyproc ErgoLite
E-E
M0 29 - 30 2200 3050 **45/45 600 E-E M0
M50 33 - **45/45 600 E-E M50
Gyproc Normal
N-N
M0 31 - 30 2350 3400 **45/45 600 N-N M0
M50 36 - **45/45 600 N-N M50
Gyproc Protect F
P-P
M0 31 - 60 2400 3650 **45/45 600 P-P M0
M50 36 - **45/45 600 P-P M50

Gyproc Robust
R-R
- - - - - - -
- - - -
Gyproc Habito
H-H
M0 35 - 30 4050 2550 **45/45 600 H-H M0
M50 39 - **45/45 600 H-H M50
 1. Maks vegghøyde for en ubelastet vegg bestemmes utfra følgende utbøyningskriterier:  
  u ≤ 10 mm for H ≤ 3m  og  1/300 x H for H > 3 m når veggen belastes av en horisontal linjelast på 0,5 kN/m på midten. 
  Elementer som påvirker maks vegghøyde er stenderdimensjon, stendertype og c/c-avstand i tillegg til platetype og belastning. 
  Se Gyproc Håndbok kap. 4.3.2 for andre vegghøyder og belastninger. For vegger med maks vegghøyde over 6 m og som skal oppfylle brannmotstand må særskilte tiltak gjøres da brannmotstanden gjelder kun opp til 6 m. 

 2. Forventet verdi i ferdig bygning, R'w  - Forventede feltverdier i bygning under normale gode flankeforhold, det vil si med liten lydoverføring utenom selve skillekonstruksjonen. Forventede feltverdier ligger 3 til 4 dB dårligere enn de laboratoriemålte verdiene dersom tettingen er god. El-installasjoner eller gjennomføringer kan redusere konstruksjonens ytelse og er ikke inkludert. 

 3. Stendertype GS (Gyproc Standardstender) eller XR (Gyproc Lydstender) avhengig av valgt system. ** byttes ut med GS eller XR i veggkoden. 

 4. Skinner med pakning i tillegg til høyelastisk fugemasse må brukes. Ingen gjennomføringer igjennom eller delvis igjennom veggen. Det må være nedsenket himling i begge rom på hver side av veggen. Dette kan være T-profil med mineralullplater eller gips (perforert eller tett). Gode tilslutninger mot tilstøtende konstruksjoner er vesentlig for å oppnå optimal lydverdi, se Gyproc Håndbok.

Felles svill og stender 70 mm

cc-
avstand
mm
Antall lag
og type
gipsplater
Isolasjons-
tykkelse
mm
Lyd 2) Brann-
motstand 1)
Maks
vegghøyde 1)
Veggkode 3)
R'w
GS XR Skillende (EI) GS XR GS eller XR
450

Gyproc ErgoLite

E-E
M0 31 32 30 3550 3800 **70/70 450 E-E M0
M50 36 37 **70/70 450 E-E M50
M70 37 38 **70/70 450 E-E M70
Gyproc Normal
N-N
M0 33 34 30 3900 4150 **70/70 450 N-N M0
M50 38 40 **70/70 450 N-N M50
M70 39 41 **70/70 450 N-N M70
Gyproc Protect F
P-P
M0 33 34 60 4200 4450 **70/70 450 P-P M0
M50 38 40 **70/70 450 P-P M50
M70 39 41 **70/70 450 P-P M70
Gyproc Robust
R-R
M0 34 35 30 4600 4850 **70/70 450 R-R M0
M50 40 41 **70/70 450 R-R M50
M70 42 43 **70/70 450 R-R M70
Gyproc Habito
H-H
M0 34 36 30 5050 5250 **70/70 450 H-H M0
M50 41 42 **70/70 450 H-H M50
M70 43 44 **70/70 450 H-H M70
S70 43 44 60 3400 3400 **70/70 450 H-H S70
 
600 Gyproc ErgoLite
E-E
M0 31 32 30 2900 3050 **70/70 600 E-E M0
M50 36 37 **70/70 600 E-E M50
M70 37 38 **70/70 600 E-E M70
Gyproc Normal
N-N
M0 34 35 30 3200 3400 **70/70 600 N-N M0
M50 39 41 **70/70 600 N-N M50
M70 40 42 **70/70 600 N-N M70
Gyproc Protect F
P-P
M0 34 35 60 3400 3650 **70/70 600 P-P M0
M50 39 41 **70/70 600 P-P M50
M70 40 42 **70/70 600 P-P M70

Gyproc Robust
R-R
M0 35 36 30 3700 3900 **70/70 600 R-R M0
M50 41 42 **70/70 600 R-R M50
M70 43 44 **70/70 600 R-R M70
Gyproc Habito
H-H
M0 35 37 30 4050 4250 **70/70 600 H-H M0
M50 42 43 **70/70 600 H-H M50
M70 44 45 **70/70 600 H-H M70
S70 44 45 60 3400 3400 **70/70 600 H-H S70
 1. Maks vegghøyde for en ubelastet vegg bestemmes utfra følgende utbøyningskriterier:  
  u ≤ 10 mm for H ≤ 3m  og  1/300 x H for H > 3 m når veggen belastes av en horisontal linjelast på 0,5 kN/m på midten. 
  Elementer som påvirker maks vegghøyde er stenderdimensjon, stendertype og c/c-avstand i tillegg til platetype og belastning. 
  Se Gyproc Håndbok kap. 4.3.2 for andre vegghøyder og belastninger. For vegger med maks vegghøyde over 6 m og som skal oppfylle brannmotstand må særskilte tiltak gjøres da brannmotstanden gjelder kun opp til 6 m. 

 2. Forventet verdi i ferdig bygning, R'w  - Forventede feltverdier i bygning under normale gode flankeforhold, det vil si med liten lydoverføring utenom selve skillekonstruksjonen. Forventede feltverdier ligger 3 til 4 dB dårligere enn de laboratoriemålte verdiene dersom tettingen er god. El-installasjoner eller gjennomføringer kan redusere konstruksjonens ytelse og er ikke inkludert. 

 3. Stendertype GS (Gyproc Standardstender) eller XR (Gyproc Lydstender) avhengig av valgt system. ** byttes ut med GS eller XR i veggkoden. 

 4. Skinner med pakning i tillegg til høyelastisk fugemasse må brukes. Ingen gjennomføringer igjennom eller delvis igjennom veggen. Det må være nedsenket himling i begge rom på hver side av veggen. Dette kan være T-profil med mineralullplater eller gips (perforert eller tett). Gode tilslutninger mot tilstøtende konstruksjoner er vesentlig for å oppnå optimal lydverdi, se Gyproc Håndbok.

Felles svill og stender 95 mm

cc-
avstand
mm
Antall lag
og type
gipsplater
Isolasjons-
tykkelse
mm
Lyd 2) Brann-
motstand 1)
Maks
vegghøyde 1)
Veggkode 3)
R'w
GS XR Skillende (EI) GS XR GS eller XR
450

Gyproc ErgoLite

E-E
M0 32 33 30 5550 5950 **95/95 450 E-E M0
M50 35 36 **95/95 450 E-E M50
M100 36 38 **95/95 450 E-E M100
Gyproc Normal
N-N
M0 34 35 30 6000 6000 **95/95 450 N-N M0
M50 39 41 **95/95 450 N-N M50
M100 42 44 **95/95 450 N-N M100
Gyproc Protect F
P-P
M0 34 35 60 6000 6000 **95/95 450 P-P M0
M50 39 41 **95/95 450 P-P M50
M100 42 44 **95/95 450 P-P M100
Gyproc Robust
R-R
M0 34 36 30 6000 6000 **95/95 450 R-R M0
M50 41 43 **95/95 450 R-R M50
M100 44 45 **95/95 450 R-R M100
Gyproc Habito
H-H
M0 35 37 30 6000 6000 **95/95 450 H-H M0
M50 42 44 **95/95 450 H-H M50
M100 44 46 **95/95 450 H-H M100
S100 44 46 60 4000 4000 **95/95 450 H-H S100
 
600 Gyproc ErgoLite
E-E
M0 32 33 30 4350 4700 **95/95 600 E-E M0
M50 36 37 **95/95 600 E-E M50
M100 37 39 **95/95 600 E-E M100
Gyproc Normal
N-N
M0 35 35 30 5150 6000 **95/95 600 N-N M0
M50 41 42 **95/95 600 N-N M50
M100 44 45 **95/95 600 N-N M100
Gyproc Protect F
P-P
M0 35 35 60 5600 5950 **95/95 600 P-P M0
M50 41 42 **95/95 600 P-P M50
M100 44 45 **95/95 600 P-P M100

Gyproc Robust
R-R
M0 35 36 30 6000 6000 **95/95 600 R-R M0
M50 43 44 **95/95 600 R-R M50
M100 45 46 **95/95 600 R-R M100
Gyproc Habito
H-H
M0 37 37 30 6000 6000 **95/95 600 H-H M0
M50 44 45 **95/95 600 H-H M50
M100 46 46/484 **95/95 600 H-H M100
S100 46 46/484 60 4000 4000 **95/95 600 H-H S100
 1. Maks vegghøyde for en ubelastet vegg bestemmes utfra følgende utbøyningskriterier:  
  u ≤ 10 mm for H ≤ 3m  og  1/300 x H for H > 3 m når veggen belastes av en horisontal linjelast på 0,5 kN/m på midten. 
  Elementer som påvirker maks vegghøyde er stenderdimensjon, stendertype og c/c-avstand i tillegg til platetype og belastning. 
  Se Gyproc Håndbok kap. 4.3.2 for andre vegghøyder og belastninger. For vegger med maks vegghøyde over 6 m og som skal oppfylle brannmotstand må særskilte tiltak gjøres da brannmotstanden gjelder kun opp til 6 m. 

 2. Forventet verdi i ferdig bygning, R'w  - Forventede feltverdier i bygning under normale gode flankeforhold, det vil si med liten lydoverføring utenom selve skillekonstruksjonen. Forventede feltverdier ligger 3 til 4 dB dårligere enn de laboratoriemålte verdiene dersom tettingen er god. El-installasjoner eller gjennomføringer kan redusere konstruksjonens ytelse og er ikke inkludert. 

 3. Stendertype GS (Gyproc Standardstender) eller XR (Gyproc Lydstender) avhengig av valgt system. ** byttes ut med GS eller XR i veggkoden. 

 4. Skinner med pakning i tillegg til høyelastisk fugemasse må brukes. Ingen gjennomføringer igjennom eller delvis igjennom veggen. Det må være nedsenket himling i begge rom på hver side av veggen. Dette kan være T-profil med mineralullplater eller gips (perforert eller tett). Gode tilslutninger mot tilstøtende konstruksjoner er vesentlig for å oppnå optimal lydverdi, se Gyproc Håndbok.

Tabell - Felles svill og stender 120 mm

cc-
avstand
mm
Antall lag
og type
gipsplater
Isolasjons-
tykkelse
mm
Lyd 2) Brann-
motstand 1)
Maks
vegghøyde 1)
Veggkode 3)
R'w
GS XR Skillende (EI) GS XR GS eller XR
450

Gyproc ErgoLite

E-E
M0 33 34 30 6000 6000 **120/120 450 E-E M0
M50 37 39 **120/120 450 E-E M50
M100 38 40 **120/120 450 E-E M100
Gyproc Normal
N-N
M0 35 36 30 6000 6000 **120/120 450 N-N M0
M50 40 42 **120/120 450 N-N M50
M100 43 45 **120/120 450 N-N M100
Gyproc Protect F
P-P
M0 35 36 60 6000 6000 **120/120 450 P-P M0
M50 40 42 **120/120 450 P-P M50
M100 43 45 **120/120 450 P-P M100
Gyproc Robust
R-R
M0 35 36 30 6000 6000 **120/120 450 R-R M0
M50 43 44 **120/120 450 R-R M50
M100 45 46 **120/120 450 R-R M100
Gyproc Habito
H-H
M0 36 38 30 6000 6000 **120/120 450 H-H M0
M50 43 45 **120/120 450 H-H M50
M100 45 47 **120/120 450 H-H M100
S100 45 47 60 4000 4000 **120/120 450 H-H S100
 
600 Gyproc ErgoLite
E-E
M0 34 35 30 6000 6000 **120/120 600 E-E M0
M50 38 40 **120/120 600 E-E M50
M100 39 41 **120/120 600 E-E M100
Gyproc Normal
N-N
M0 35 36 30 6000 6000 **120/120 600 N-N M0
M50 42 43 **120/120 600 N-N M50
M100 44 46 **120/120 600 N-N M100
Gyproc Protect F
P-P
M0 35 36 60 6000 6000 **120/120 600 P-P M0
M50 42 43 **120/120 600 P-P M50
M100 44 46 **120/120 600 P-P M100

Gyproc Robust
R-R
M0 36 37 30 6000 6000 **120/120 600 R-R M0
M50 44 45 **120/120 600 R-R M50
M100 46 47 **120/120 600 R-R M100
Gyproc Habito
H-H
M0 38 38 30 6000 6000 **120/120 600 H-H M0
M50 45 46 **120/120 600 H-H M50
M100 47 47/484 **120/120 600 H-H M100
S100 47 47/484 60 4000 4000 **120/120 600 H-H S100
 1. Maks vegghøyde for en ubelastet vegg bestemmes utfra følgende utbøyningskriterier:  
  u ≤ 10 mm for H ≤ 3m  og  1/300 x H for H > 3 m når veggen belastes av en horisontal linjelast på 0,5 kN/m på midten. 
  Elementer som påvirker maks vegghøyde er stenderdimensjon, stendertype og c/c-avstand i tillegg til platetype og belastning. 
  Se Gyproc Håndbok kap. 4.3.2 for andre vegghøyder og belastninger. For vegger med maks vegghøyde over 6 m og som skal oppfylle brannmotstand må særskilte tiltak gjøres da brannmotstanden gjelder kun opp til 6 m. 

 2. Forventet verdi i ferdig bygning, R'w  - Forventede feltverdier i bygning under normale gode flankeforhold, det vil si med liten lydoverføring utenom selve skillekonstruksjonen. Forventede feltverdier ligger 3 til 4 dB dårligere enn de laboratoriemålte verdiene dersom tettingen er god. El-installasjoner eller gjennomføringer kan redusere konstruksjonens ytelse og er ikke inkludert. 

 3. Stendertype GS (Gyproc Standardstender) eller XR (Gyproc Lydstender) avhengig av valgt system. ** byttes ut med GS eller XR i veggkoden. 

 4. Skinner med pakning i tillegg til høyelastisk fugemasse må brukes. Ingen gjennomføringer igjennom eller delvis igjennom veggen. Det må være nedsenket himling i begge rom på hver side av veggen. Dette kan være T-profil med mineralullplater eller gips (perforert eller tett). Gode tilslutninger mot tilstøtende konstruksjoner er vesentlig for å oppnå optimal lydverdi, se Gyproc Håndbok.

Dette er den enkleste type av skilleveggkonstruksjon. Den benyttes i bygninger der det stilles lave til moderate krav til lydisolasjon.

Konstruksjonen er bygd opp av stålstendere montert på henholdsvis c/c 450 mm eller c/c 600 mm, isolert med Glava Stålstenderplate/-rull, alt. Glava Plate/Rull, og kledd med ett gipsplatelag på hver side. 

Det anbefales å understøtte kortkantskjøter for vegger uten brannkrav. Platene monteres fortrinnsvis stående, men kan monteres liggende så lenge veggene ikke utsettes for ytre belastning. Eventuelt kan man understøtte langkanten med platebånd eller T-Skjøteprofil. 

Brann

Plateskjøter skal understøttes med platebånd eller T-skjøteprofil. Dersom veggen kun har brannskillende funksjon er fugemasse vanligvis ikke nødvendig for brannmotstand inntil 60 minutter. Platene monteres med tettest mulig tilslutning mot tilstøtende flater og gipsplatene løftes opp mot himling slik at ev. spalte kommer mot gulv. 

Maks avstand mellom plater er 3 mm. Ved større mellomrom må G66 benyttes. Ved bruk av ett lag Protect trenger ikke skjøtene å sparkles for å oppnå brannmotstand.   

Link til side om Generelt om innervegger 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen