close-pop-up.svg

Innervegg med gjennomgående stålstenderverk og enkel gipsplatekledning

I denne løsningen

Glava Isolasjon
Gyproc

Kontakt oss om denne løsningen

Konstruksjonen er bygd opp av stålstendere montert på c/c 600 mm, isolert med Glava Stålstenderplate/-rull, alt. Glava Plate/Rull, og kledd med ett gipsplatelag på hver side. 

Det anbefales å understøtte kortkantskjøter for vegger uten brannkrav. Platene monteres fortrinnsvis stående, men kan monteres liggende så lenge veggene ikke utsettes for ytre belastning. Eventuelt kan man understøtte langkanten med platebånd eller T-Skjøteprofil. 

Brann

Plateskjøter skal understøttes med platebånd eller T-skjøteprofil. Dersom veggen kun har brannskillende funksjon er fugemasse vanligvis ikke nødvendig for brannmotstand inntil 60 minutter. Platene monteres med tettest mulig tilslutning mot tilstøtende flater og gipsplatene løftes opp mot himling slik at ev. spalte kommer mot gulv. 

Maks avstand mellom plater er 3 mm. Ved større mellomrom må G66 benyttes. Ved bruk av ett lag Protect trenger ikke skjøtene å sparkles for å oppnå brannmotstand.   

I tabellene på neste side gjelder fotnoten * for veggtypene: XR 95/95 og XR 120/120 c/c600 H-H M100 eller S100: 

* Skinner med pakning i tillegg til høyelastisk fugemasse må brukes. Ingen gjennomføringer igjennom eller delvis igjennom veggen. Det må være nedsenket himling i begge rom på hver side av veggen. Dette kan være T-profil med mineralullplater eller gips (perforert eller tett). Gode tilslutninger mot tilstøtende konstruksjoner er vesentlig for å oppnå optimal lydverdi, se Gyproc Håndbok. 

Link til side om Generelt om innervegger (link virker ikke, bare eksempel)

I de påfølgende tabellene er det angitt fotnoter som er felles for alle tabellene.

45 mm

Antall lag og type gipsplate

Isolasjonstykkelse

mm

Lyd2) Brannmotstand1) Max vegghøyde1) Veggkode3)
R‛w
GS Skillende (EI) GS GS
E-E M0
M50
29
33
30 2200 **45/45 600 E-E M0
**45/45 600 E-E M50
N-N M0
M50
31
36
30 2350 **45/45 600 N-N M0
**45/45 600 N-N M50
P-P M0
M50
31
36
60 2400 **45/45 600 P-P M0
**45/45 600 P-P M50
H-H M0
M50
35
39
30 2550 **45/45 600 H-H M0
**45/45 600 H-H M50

Stendertype GS (Gyproc Standardstender) eller XR (Gyproc Lydstender) avhengig av valgt system. ** byttes ut med GS eller XR i veggkoden.

Konstruksjonen er bygd opp av stålstendere montert på c/c 600 mm, isolert med Glava Stålstenderplate/-rull, alt. Glava Plate/Rull, og kledd med ett gipsplatelag på hver side. 

Det anbefales å understøtte kortkantskjøter for vegger uten brannkrav. 

Platene monteres fortrinnsvis stående, men kan monteres liggende så lenge veggene ikke utsettes for ytre belastning. Eventuelt kan man understøtte langkanten med platebånd eller T-Skjøteprofil. 

Felles svill og stender 70 mm

Cc-
avstand
mm
Antall lag
og type
gipsplater
Isolasjons-
tykkelse
mm
Lyd 2) Brann-
motstand 1)
Maks
vegghøyde 1)
Veggkode 3)
R'w
GS XR Skillende (EI) GS XR GS eller XR
450

Gyproc ErgoLite

E-E
M0 31 32 30 3550 3800 **70/70 450 E-E M0
M50 36 37 **70/70 450 E-E M50
M70 37 38 **70/70 450 E-E M70
Gyproc Normal
N-N
M0 33 34 30 3900 4150 **70/70 450 N-N M0
M50 38 40 **70/70 450 N-N M50
M70 39 41 **70/70 450 N-N M70
Gyproc
Protect F
P-P
M0 33 34 60 4200 4450 **70/70 450 P-P M0
M50 38 40 **70/70 450 P-P M50
M70 39 41 **70/70 450 P-P M70
Gyproc Robust
R-R
M0 34 35 30 4600 4850 **70/70 450 R-R M0
M50 40 41 **70/70 450 R-R M50
M70 42 43 **70/70 450 R-R M70
Gyproc
Habito
H-H
M0 34 36 30 5050 5250 **70/70 450 H-H M0
M50 41 42 **70/70 450 H-H M50
M70 43 44 **70/70 450 H-H M70
S70 43 44 60 3400 3400 **70/70 450 H-H S70
                 
600 Gyproc ErgoLite
E-E
M0 31 32 30 2900 3050 **70/70 600 E-E M0
M50 36 37 **70/70 600 E-E M50
M70 37 38 **70/70 600 E-E M70
Gyproc Normal
N-N
M0 34 35 30 3200 3400 **70/70 600 N-N M0
M50 39 41 **70/70 600 N-N M50
M70 40 42 **70/70 600 N-N M70
Gyproc
Protect F
P-P
M0 34 35 60 3400 3650 **70/70 600 P-P M0
M50 39 41 **70/70 600 P-P M50
M70 40 42 **70/70 600 P-P M70

Gyproc Robust
R-R
M0 35 36 30 3700 3900 **70/70 600 R-R M0
M50 41 42 **70/70 600 R-R M50
M70 43 44 **70/70 600 R-R M70
Gyproc
Habito
H-H
M0 35 37 30 4050 4250 **70/70 600 H-H M0
M50 42 43 **70/70 600 H-H M50
M70 44 45 **70/70 600 H-H M70
S70 44 45 60 3400 3400 **70/70 600 H-H S70

 

  1. Maks vegghøyde for en ubelastet vegg bestemmes utfra følgende utbøyningskriterier:  
    u ≤ 10 mm for H ≤ 3m  og  1/300 x H for H > 3 m når veggen belastes av en horisontal linjelast på 0,5 kN/m på midten. 
    Elementer som påvirker maks vegghøyde er stenderdimensjon, stendertype og c/c-avstand i tillegg til platetype og belastning. 
    Se Gyproc Håndbok kap. 4.3.2 for andre vegghøyder og belastninger. For vegger med maks vegghøyde over 6 m og som skal oppfylle brannmotstand må særskilte tiltak gjøres da brannmotstanden gjelder kun opp til 6 m. 

  2. Forventet verdi i ferdig bygning, R'w  - Forventede feltverdier i bygning under normale gode flankeforhold, det vil si med liten lydoverføring utenom selve skillekonstruksjonen. Forventede feltverdier ligger 3 til 4 dB dårligere enn de laboratoriemålte verdiene dersom tettingen er god. El-installasjoner eller gjennomføringer kan redusere konstruksjonens ytelse og er ikke inkludert. 

  3. Stendertype GS (Gyproc Standardstender) eller XR (Gyproc Lydstender) avhengig av valgt system. ** byttes ut med GS eller XR i veggkoden. 

Konstruksjonen er bygd opp av stålstendere montert på c/c 600 mm, isolert med Glava Stålstenderplate/-rull, alt. Glava Plate/Rull, og kledd med ett gipsplatelag på hver side. 

Det anbefales å understøtte kortkantskjøter for vegger uten brannkrav. 

Platene monteres fortrinnsvis stående, men kan monteres liggende så lenge veggene ikke utsettes for ytre belastning. Eventuelt kan man understøtte langkanten med platebånd eller T-Skjøteprofil. 

 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen