close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Innvendig vegg av lettklinker

Glava IsolasjonGyproc
En skillevegg av lettklinkerblokker med ensidig isolert påforing med platekledning.

Tabellen viser laboratoriemålte lydreduksjonstall både med og uten påforing. For å oppnå god lydreduksjon skal stenderne plasseres uten fysisk kontakt, og minimum 1 cm fra lettklinkervangen. Lettklinkerblokkene skal poretettes (lufttettes) på en side, helst på begge. Til poretetting brukes sandsparkel eller puss. 
Lyd kan lett forplante seg i lettklinkerblokker som ikke er poretettet.  

Lufttetting av skillekonstruksjoner er meget viktig. Uansett hvor mange platelag som monteres på stenderverket, enkle, adskilte eller doble stenderverk, vil lyden trenge igjennom en konstruksjon som ikke er lufttett. I overgangene mellom vegg/vegg, vegg/tak og vegg/gulv må det lufttettes, og til dette benyttes høyelastisk fugemasse. Avslutt platelag(ene) med 5-10 mm klaring mot vegg, tak og tilstørende vegger. I fugen legges Glava Bunnfyllingslist og deretter fuges det med høyelastisk fugemasse.  
 
Til skillevegger/lettvegger innenfor samme boenhet stilles det ikke formelle varme-, lyd- eller brannkrav. Allikevel er det meget viktig for brukerkomforten at skillevegger lydisoleres godt. Der det ikke er krav til brann eller lyd vil det uansett være en fordel å isolere innvendige skillevegger, da det blir lettere å holde ulik temperatur mellom forskjellige rom, f.eks. mellom soverom og stue. 
 
Brannmotstanden og lyddataene forutsetter at det brukes blokker med densitet > 770 kg/m³.

Lyddataene er hentet fra Leca®. 

Isolasjons- 
tykkelse  
[mm] 

Blokktykkelse  
[mm] 

Forventet  
lydreduksjon  
R w  [dB] 

Brannmotstand  

100 

44 

REI 120 (A 120) 

50 

100 

57 

75 

150 

61 

REI 240 (A 240) 

100 

100 

60 

REI 120 (A 120)