close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Leca Gulv (lett gulv på grunn med flytsparkel)

Weber
Den perfekte løsningen for rørføring på oversiden av etasjeskiller, samt når det er behov for å bygge opp gulvet ditt, eller til gulv på grunn. Konseptet kan benyttes ved behov for oppbygning av gulvet på etasjeskilleren, eller ved isolasjonsbehov mot grunnen. Løs Leca legges i ønsket høyde, og avsluttes med et av weberfloor-konseptene.
Dokumentasjon
Sertifiserte Weber Gulventreprenører (SWG)
Last ned (PDF, 154 KB)
Leca Gulv (pdf)
Last ned (PDF, 552 KB)

Løs Leca på etasjeskilleren gir stor fleksibilitet til rørføringer og kanaler i sjiktet. Løsningen kan blåses inn på gulvet, noe som gir en meget rask installasjonstid. I tillegg har man full frihet i forhold til høyder.

Med weberfloor avrettingsmasse får du en superplan overflate som tilfredsstiller de strengeste toleransene for planhet i NS-EN 3420.

Oppbygging

1

Parkett, flis, belegg etc.

2

30-50 mm weberfloor 120, 140, Betongflyt

3

K-131 Armeringsnett eller tilsvarende

4

weberfloor 4940 Fiberduk

5

Fuktsperre (plastfolie 0,20 mm)

6

Kantlist mot alle vegger og andre faste konstruksjoner

7

Løs Leca Iso 10-20 (10-60 cm). Over 60 cm kjøres lett over med vibroplate

8

Underlag/etasjeskiller/gulv på grunn

Fakta

 • Belastningsklasse NS-EN 1991-1-1 Kategori A & B
 • Egenvekt: g = 0,7 kN/m2 + Løs Leca (+/- 230 kg/m3)
 • Byggehøyde varierer

Weber Gulvavretting

 • Weber gulvavretting er sementbaserte materialer med høyt polymerinnhold. På lik linje med andre sementbaserte materialer, som betong og pussystemer, kan svinnspenninger i materialet under herde- og tørketiden føre til riss i overflaten.
 • På grunn av strukturelle bevegelser og rystelser i bygningsmassen kan eksisterende riss i undergulvet over tid videreføres opp og bli synlige som riss i overflaten. Riss er mye basert på hvordan undergulvet beveger seg. Konstruksjoner som vegger og gulv kan bevege seg, og dette kan nødvendigvis påvirke gulvet og riss forekomme.
 • Riss opp til ca. 0,5 mm vil ikke påvirke funksjonaliteten til gulvet og kan derfor ikke sees på som en utseendemessig feil ved gulvet, og er ingen reklamasjonsgrunn.
 • Løsningen har begrenset kapasitet for belastning. Maks punktlast er 200 kg på 50 x 50 mm. Vi anbefaler derfor at løsningen utføres så sent som mulig i byggeprosessen, for å unngå tung belastning i byggeperioden. Ved høyere punktbelastning enn 200 kg, må det legges ut fordelingsplater, minst 12 mm, på gulvet.

Vær oppmerksom på

 • Se gjeldende produktdatablader for mer informasjon.

Merk

 • Ved bruk av weberfloor 120 Reno kan overflaten belegges etter 1 døgn og bør belegges innen ca. 1 uke, eller gjøre tiltak pga. rask uttørking.
 • Ved bruk av weberfloor 140 Nova kan overflaten belegges etter ca. 1-9 uker.
 • Dette vil imidlertid avhenge av sjikttykkelse og de lokale uttørkingsforhold.
 • Tørketid på Weber Betongflyt før lett trafikk er ca. 1 døgn.
 • Tørketid på Weber Betongflyt før normal trafikk er ca. 1 uke.
 • Ved utvendig bruk anbefales overflatebeskyttelse med Weber Krympsperre for å unngå rask uttørking. Weber Krympsperre påføres når massen er gangbar

Saint-Gobain Byggevarer AS gir råd og veiledning basert på mottatt informasjon. Rådene er basert på bruk av Saint-Gobain Byggevarer AS sine produkter og løsninger. Saint-Gobain Byggevarer AS påtar seg ikke den formelle rollen i hver enkelt byggesak som ansvarlig prosjekterende etter Plan- og Bygningsloven. Prosjektets ansvarlig prosjekterende må alltid verifisere og godkjenne løsningene foreslått av Saint-Gobain Byggevarer AS, før de kommer til utførelse.