close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Lettklinkervegg med utvendig trykkfast isolasjon og innvendig påforing

Glava IsolasjonGyprocWeber
For yttervegger av lettklinker, og mur generelt, anbefaler vi å ha minimum halvparten av den totale isolasjonstykkelsen på utsiden.

Det er viktig for å oppnå god sikkerhet mot fukt og fuktskader på grunn av kondens.

Når det isoleres på innsiden reduseres varmetapet til murveggen. Dette fører til at kondenspunktet kommer lenger inn i veggen og nærmere varm side hvor faren for kondensering øker. Når det isoleres på utsiden reduseres faren for fukt betraktelig. Hvis det ikke er mulig å isolere på utsiden brukes maks. 70-100 mm for lettklinker- og porebetongvegger. 

Utvendig må lettklinkerblokkene poretettes og fuktsikres. Dette kan gjøres med puss eller slemmemørtel. Vi anbefaler at man konsulterer produsent. 
Grunnet porestrukturen i lettklinkerblokkene anbefales det også at de poretettes med grovsparkel eller slemmemørtel på innsiden i tillegg.   
 
Dersom minst halvparten av den totale isolasjonsmengden monteres på utsiden av veggen er det ikke nødvendig å montere dampsperre i vanlige tørre rom. Isoleres det kun innvendig benyttes det ikke plast hvis halve vegghøyden eller mer har tilbakefylling på utsiden. Innvendig dampsperre hindrer uttørking av byggfukt og frarådes ved stor oppfyllingshøyde. Det bør av samme grunn heller ikke benyttes innvendig kledning eller maling med stor dampmotstand.  
Bruk gjerne gipsplater eller trepanel.  Det er også viktig at oppholdsrom under terreng har god ventilasjon og er oppvarmet. 

Til isolering utvendig benyttes STYROFOAM™ 250 SL-A-N, Glava EPS S80 eller Glava EPS S150 når det skal tilbakefylles med drenerende masser. PERIMATE™ DI-A-N er alternativet der det tilbakefylles med stedlige masser. PERIMATE™ har drensriller i overflaten, samt en pålimt duk. Ved bruk av STYROFOAM™ 250 SL-A-N eller PERIMATE™ DI-A-N er ytterligere bruk av grunnmursplater ikke nødvendig.Glava EPS benyttes ved lave oppfyllingshøyder, inntil en etasje, med mindre det fylles tilbake med masser som ikke gir trykk mot veggen. Ved bruk av Glava EPS anbefales det å bruke grunnmursplate utenpå EPS-platene. Type grunnmursplate må velges etter type masse det fylles tilbake med. 

U-verdi med STYROFOAM™ XPS 

Isolasjonstykkelse 

Oppfyllingshøyde 

Utvendig 

Innvendig 

Ingen 

1 m 

2 m 

0 mm 

0 mm 

0,728 

0,653 

0,505 

48 mm 

0,394 

0,366 

0,309 

68 mm 

0,334 

0,313 

0,268 

98 mm 

0,272 

0,257 

0,225 

50 mm 

0 mm 

0,346 

0,324 

0,277 

48 mm 

0,247 

0,234 

0,207 

80 mm 

0 mm 

0,268 

0,253 

0,222 

48 mm 

0,205 

0,195 

0,175 

68 mm 

0,187 

0,179 

0,161 

100 mm 

0 mm 

0,236 

0,224 

0,198 

48 mm 

0,186 

0,178 

0,160 

68 mm 

0,171 

0,164 

0,149 

98 mm 

0,153 

0,147 

0,135 

120 mm 

0 mm 

0,208 

0,198 

0,178 

48 mm 

0,168 

0,161 

0,146 

68 mm 

0,156 

0,150 

0,137 

98 mm 

0,141 

0,135 

0,125 

150 mm 

0 mm 

0,177 

0,169 

0,153 

48 mm 

0,147 

0,141 

0,130 

68 mm 

0,138 

0,133 

0,122 

98 mm 

0,126 

0,121 

0,112 

200 mm 

0 mm 

0,141 

0,135 

0,125 

48 mm 

0,122 

0,118 

0,109 

68 mm 

0,115 

0,111 

0,103 

98 mm 

0,107 

0,103 

0,097 

For innvendig isolasjon er λ = 0,034 W/mK (Glava Proff 34).  
U-verdien gjelder ved oppfylling av løsmasser. 

  

U-verdi med Glava EPS S80 

Isolasjonstykkelse 

Oppfyllingshøyde 

Utvendig 

Innvendig 

Ingen 

1 m 

2 m 

0 mm 

0 mm 

0,728 

0,653 

0,505 

48 mm 

0,394 

0,366 

0,309 

68 mm 

0,334 

0,313 

0,268 

98 mm 

0,272 

0,257 

0,225 

50 mm 

0 mm 

0,372 

0,347 

0,294 

48 mm 

0,260 

0,246 

0,216 

80 mm 

0 mm 

0,287 

0,270 

0,236 

48 mm 

0,216 

0,206 

0,183 

68 mm 

0,196 

0,187 

0,168 

100 mm 

0 mm 

0,250 

0,237 

0,209 

48 mm 

0,193 

0,184 

0,166 

68 mm 

0,178 

0,170 

0,154 

98 mm 

0,158 

0,152 

0,139 

120 mm 

0 mm 

0,221 

0,210 

0,187 

48 mm 

0,176 

0,168 

0,153 

68 mm 

0,163 

0,156 

0,142 

98 mm 

0,146 

0,140 

0,129 

150 mm 

0 mm 

0,188 

0,180 

0,162 

48 mm 

0,155 

0,149 

0,137 

68 mm 

0,144 

0,138 

0,127 

98 mm 

0,131 

0,126 

0,117 

200 mm 

0 mm 

0,151 

0,145 

0,133 

48 mm 

0,129 

0,124 

0,115 

68 mm 

0,121 

0,117 

0,108 

98 mm 

0,112 

0,108 

0,101 

For innvendig isolasjon er λ = 0,034 W/mK (Glava Proff 34).  
U-verdien gjelder ved oppfylling av løsmasser. 

  

U-verdi med Glava EPS S150 

Isolasjonstykkelse 

Oppfyllingshøyde 

Utvendig 

Innvendig 

Ingen 

1 m 

2 m 

0 mm 

0 mm 

0,728 

0,653 

0,505 

48 mm 

0,394 

0,366 

0,309 

68 mm 

0,334 

0,313 

0,268 

98 mm 

0,272 

0,257 

0,225 

50 mm 

0 mm 

0,357 

0,333 

0,284 

48 mm 

0,253 

0,239 

0,211 

80 mm 

0 mm 

0,273 

0,257 

0,226 

48 mm 

0,208 

0,198 

0,178 

68 mm 

0,190 

0,182 

0,164 

100 mm 

0 mm 

0,236 

0,224 

0,198 

48 mm 

0,186 

0,178 

0,160 

68 mm 

0,171 

0,164 

0,149 

98 mm 

0,153 

0,147 

0,135 

120 mm 

0 mm 

0,208 

0,198 

0,178 

48 mm 

0,168 

0,161 

0,146 

68 mm 

0,156 

0,150 

0,137 

98 mm 

0,141 

0,135 

0,125 

150 mm 

0 mm 

0,177 

0,169 

0,153 

48 mm 

0,147 

0,141 

0,130 

68 mm 

0,138 

0,133 

0,122 

98 mm 

0,126 

0,121 

0,112 

200 mm 

0 mm 

0,141 

0,135 

0,125 

48 mm 

0,122 

0,118 

0,109 

68 mm 

0,115 

0,111 

0,103 

98 mm 

0,107 

0,103 

0,097 

For innvendig isolasjon er λ = 0,034 W/mK (Glava Proff 34).  
U-verdien gjelder ved oppfylling av løsmasser.