close-pop-up.svg

Luftet løsning med keramikk

I denne løsningen

Leca

Kontakt oss om denne løsningen

Keramiske rør har lang levetid og gir fleksibilitet dersom ildstedet senere skal flyttes.

Fordeler

  • Bestandig materiale - og lang levetid
  • Gir fleksibilitet i forhold til utskiftning av ildsted
  • Trygg løsning

Teglskorsteiner skades ofte på grunn av temperatur, kondens og feil dimensjonering.

Skadene oppstår fordi skorsteinen enten er for stor, eller at den ikke er isolert. Det kan også skyldes begge deler. En slik skorstein kan være brannfarlig og er uøkonomisk.

Se mer i brosjyren Leca Skorsteinsrehabilitering under dokumentasjon.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen