close-pop-up.svg

Lydbøyler demper lyd mellom etasjer

I denne løsningen

Glava Isolasjon
Gyproc

Kontakt oss om denne løsningen

Når du ønsker å redusere lyd mellom etasjer er lydbøyler en god løsning. Vibrasjonsdempende oppheng finnes i flere utgaver, og forbedrer luft- og trinnlyd som forplanter seg igjennom etasjeskilleren.

Det er ikke så store tiltak som skal til for å få bukt med lydproblemer i både nybygg og eksisterende boliger. Lydbøyler, eller det vi i GLAVA® kaller Lydreduksjonsbøyler eller akustikkprofiler, er både en måte å senke himlingen og den løsningen som gir best resultat for å dempe lyd i kombinasjon med trinnlydsplater over etasjeskilleren.

Kombiner lydbøyler med trinnlydsplater

Vibrasjonsdempende himling alene gir ikke det beste resultatet. Da må man bruke trinnlydsplater over etasjeskilleren.

Opphengene er designet for å minimere overføring av lyd mellom etasjene. Resultatet blir bedre lydmiljø i boligen.

Glava lydreduksjonsbøyler reduserer trinn- og luftlyd i etasjeskillere. Det kan være aktuelt i mange ulike bygg. 

Bjelkelag av I-bjelker med himling i lydreduksjonsbøyler.jpg
Bjelkelag av I-bjelker med himling i lydreduksjonsbøyler.


Skrus på bjelkelaget

I nybygg er dette enkelt. Under rehabilitering bør eksisterende himling fjernes, slik at luftrommet over den vibrasjonsdempende himlingen blir så stort som mulig.

Lydreduksjonsbøyler monteres til bjelkelaget, og skal benyttes sammen med en lekte av treverk. Lekten monteres under lydbøylen.


Akustikkprofil på eksisterende himling

En annen løsning er Gyproc Akustikkprofil.

Akustikkprofilen gir samme akustiske effekter som lydreduksjonsbøylene. Effekten oppnås ved at profilen gir et fjærende oppheng til gipsplatene. Akustikkprofilen monteres direkte til bjelkelag, og plater festes direkte til akustikkprofilen.

profileap25.png
Gyproc akustikkprofil.


Profilen eller lydskinnen i stål optimaliserer lydisolasjonen av etasje- og veggkonstruksjoner. Gyproc Akustikkprofil inngår som trinnlydisolerende element i Gyproc etasjeskillere, og fungerer for eksempel godt i betong.
 

Lydreduksjon_akustikkprofil[2].jpg
Lydreduksjon akustikkprofil på bjelkelag.


Mer om påbygging på undersiden av gamle etasjeskillere

Gamle etasjeskillere med underside av spaltepanel og cirka 30 mm puss har dårlig lavfrekvent lydisolasjon og gjør at en større luftspalte eller flere lag gipsplater er nødvendig. En ny senket himling (c 600 mm) med minimum 150 mm avstand mellom ny og gammel himling, minimum 50 mm mineralull og Gyproc AP-profil (c 400 mm) anbe­fales ved 2 lag gipsplater.

Dette tiltaket gir cirka 10–15 dB økt lydisolering, som normalt er tilstrekkelig for å klare kravene til luftlydsisolasjon for leilighetsskillende etasjeskille eksempelvis ved innredning av loftetasje.

Dersom undersiden av etasjeskillet over er rehabi­litert med gipsplater på lekter, skal gipsplatene demon­teres før tiltak som beskrevet over foretas da man ellers får en kraftig svekket lavfrekvent lydisolasjon. 

For gamle etasjeskiller med underside av trepanel kan ikke generelle råd gis. Kontakt akustiker for måling av eksisterende lydegenskaper og dimensjonering av tiltak.

Lydkvalitet er viktig

God lydkvalitet er generelt viktig for å trives godt, og gir for eksempel både elever og lærere best mulig arbeidsvilkår. Noe som kan bedre elevenes prestasjoner. Les om Steinkjer skole som fikk en ny hverdag med forbedret akustikk.

Les også: Bygg skilleveggen / innerveggen riktig og bo bedre

Aktuelle produkter:

Glava lydreduksjonsbøyle

Gyproc AP 25 — Akustikkprofil

Her kan du lære mer om lyd og akustikk i vårt online kurs i akustikk

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen