close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Lydisolering flytende gulv

Glava Isolasjon
Trinnlyd fra rommet eller leiligheten over kan være plagsomt. Legger du et flytende gulv med Glava Trinnlydplate får du et lydisolert gulv.

En flytende gulvløsning er når ett eller flere sjikt legges løst på underlaget, uten mekanisk forbindelse mellom sjiktene. Dette reduserer trinnlyd betraktelig.  
Med Glava Trinnlydplate oppnår du denne løsningen. Oppå trinnlydplatene skal det alltid legges et trykk- og lastbærende sjikt i form av enten gips- og sponplatelag, avrettingsmasse eller påstøp.   

Legging av trinnlydplater 

Glava Trinnlydplate kan legges på bærende undergulv på trebjelkelag eller dekker av betong og ulike typer mur. Underlaget må være plant og avrettet, men trinnlydplaten vil kunne oppta mindre ujevnheter. Over hele gulvflaten legges trinnlydplatene tett inntil hverandre. Platene legges i forband og med den plane, belagte siden opp. 
 
Når det skal legges platelag oppå trinnlydplaten må det legges kantavstivning. Start med å legge kantavstivning langs veggene med 2 - 3 mm spalte mot vegg. Slik hindrer du nedbøyning i randsonene. Kantavstivningen er et 19 mm bord, f.eks. 19x48 mm. Dette legges også rundt områder med ekstra belastning, som f.eks peisen.   

Skal det avrettes eller støpes på trinnlydplatene, og massen/støpen ikke er selvbærende, må kantavstivning benyttes som beskrevet over. Det er viktig at fukt, vann og masse eller støp ikke kommer i kontakt med trinnlydplaten. 

Over plater, armert påstøp eller avrettingsmasse, kan det legges gulvbelegg, parkett eller lignende. Hvor mye lyd som dempes avhenger av flere faktorer. Blant annet alderen til bygningen, trebjelkelagets stivhet eller tykkelsen på dekket, samt lyd som forplanter seg i selve konstruksjonen.