close-pop-up.svg
Støy mellom rom kan dempes betraktelig ved å fylle hulrommet i de innvendige skilleveggene med Glava Plate/Rull.

I de fleste boliger er lydisoleringen meget dårlig fordi man som regel ikke fyller innvendige konstruksjoner med isolasjon. Demonter de eksisterende veggplatene slik at hulrommet kommer til syne.

Hulrommet fylles helt med isolasjon. Husk at det ikke er nødvendig å bruke tunge isolasjonsplater i form av spesielle Lydplater. Disse har betydelig høyere pris, mens resultatet blir ikke nevneverdig forbedret.

Etter at hulrommet er fylt opp med GLAVA® Plate/Rull, monteres platekledningen på plass.

Ved valg av kledning derimot skal denne være «tung» og «bøyelig», f.eks. gips- eller sponplater med tykkelse 11-13 mm.