close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Omvendte tak/duotak

Glava Isolasjon
Omvendte tak og duotak er ideelle løsninger der taket skal brukes til takterrasser, parkeringsarealer eller lignende.

 I mange områder er det dårlig med friområder og med slike løsninger får man en gylden mulighet til å bruke taket som et rekreasjonssted. Disse takløsningene er derfor i sterk vekst.

I et omvendt tak ligger membranen (tettesjiktet) under isolasjonen, ned på bærende underlag, som regel av betong. Isolasjonen vil i denne løsningen ligge i et fuktig miljø, og det er derfor viktig å bruke isolasjon med lavt fuktopptak. Vi anbefaler STYROFOAM™ XPS i ulike kvaliteter, avhengig av hvilke belastninger taket skal utsettes for. I et duotak er det isolasjon både over og under tettesjiktet. Det er vanlig å bruke Glava EPS i ønsket kvalitet, ofte skråskåret under tettesjiktet, og STYROFOAM™ XPS over tettesjiktet som i et omvendt tak. 

Da både STYROFOAM™ XPS og Glava EPS er klassifisert som brennbare materialer, må brannhensyns tas med i prosjektering. Vi hensviser til TPF 6 for detaljer.