close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Overgulv direkte på polystyren

Glava Isolasjon
 Løsningen kan benyttes for isolerte gulv lagt direkte på grunnen.

Trykkfaste plater av Glava EPS S150 eller XPS legges på et avrettet underlag av drenerende masser eller betongplate.  
Isolasjonsplatene kan også legges på radonsperre i bruksgruppe A. 
Platene kan med fordel legges i flere lag med forskutte skjøter. Oppå legges dampsperre, eller radonsperre i bruksgruppe C, før 22 mm gulvsponplater (trykk- og lastfordelende sjikt) legges. 

Løsningen er også egnet i forbindelse med etterisolering av kjellergulv, og et alternativ til tilfarergulv. 

Denne løsningen, der brennbar isolasjon ikke støpes inn, er generelt begrenset til bygg i risikoklasse 1, 2 og 4 og  
brannklasse 1. 

Overgangen mellom betonggulvet og veggen må være lufttett, både på grunn av fuktgjennomtrengning, men også radoninntrengning. 

Konstruksjoner der gulvet befinner seg under terrengnivå må dreneres. Drensledningen plasseres slik at dens høyeste punkt befinner seg minimum under gulvkonstruksjonens underkant. Drensledningen bør ha et fall på minst 1:200. 

U-verdien vil være avhengig av gulvets geometri, grunnforhold, utvendig oppfyllingshøyde, men mest av alt isolasjonstykkelsen. 

Under er én tabell for en typisk enebolig (8 x 12 m), én tabell for større bygg (15 x 30 m), samt én tabell uten tilleggsvarmemotstand fra jordmassene (til bruk i beregningsprogrammer som beregner dette tillegget selv). U-verdiene er også avhengig av grunnforhold og isolasjonstykkelse. 

U-verdi: 8 x 12 m gulv på grunn 

Isolasjons- 
tykkelse  
[mm]  

U-verdi [W/m2K] inkl. varmemotstand fra jordmasser 

Isolasjonsklasse 33 

Isolasjonsklasse 35 

Isolasjonsklasse 37 

Isolasjonsklasse 38 

100 

0,221 

0,230 

0,238 

0,242 

120 

0,196  

0,205 

0,212 

0,216 

140 

0,176 

0,185 

0,192 

0,195 

150 

0,168 

0,176 

0,183 

0,186 

160 

0,160 

0,168 

0,175 

0,178 

180 

0,147 

0,154 

0,161 

0,164 

200 

0,136 

0,143 

0,149 

0,152 

220 

0,127 

0,133 

0,139 

0,141 

240 

0,118 

0,124 

0,130 

0,132 

250 

0,115 

0,120 

0,126 

0,128 

260 

0,111 

0,117 

0,122 

0,125 

280 

0,105 

0,110 

0,115 

0,118 

300 

0,099 

0,104 

0,109 

0,111 

320 

0,094 

0,099 

0,103 

0,106 

340 

0,090 

0,094 

0,099 

0,101 

350 

0,088 

0,092 

0,097 

0,099 

400 

0,079 

0,083 

0,087 

0,089 

450 

0,072 

0,075 

0,079 

0,081 

500 

0,066 

0,069 

0,072 

0,074 

 

U-verdi: 15 x 30 m gulv på grunn 

Isolasjons- 
tykkelse  
[mm]  

U-verdi [W/m2K] inkl. varmemotstand fra jordmasser 

Isolasjonsklasse 33 

Isolasjonsklasse 35 

Isolasjonsklasse 37 

Isolasjonsklasse 38 

100 

0,179 

0,186 

0,191 

0,194 

120 

0,161 

0,168 

0,173 

0,176 

140 

0,146 

0,152 

0,158 

0,161 

150 

0,140 

0,146 

0,151 

0,154 

160 

0,134 

0,140 

0,145 

0,147 

180 

0,125 

0,130 

0,135 

0,137 

200 

0,117 

0,122 

0,126 

0,128 

220 

0,109 

0,114 

0,118 

0,120 

240 

0,103 

0,108 

0,112 

0,114 

250 

0,100 

0,105 

0,109 

0,111 

260 

0,097 

0,102 

0,106 

0,108 

280 

0,092 

0,097 

0,101 

0,102 

300 

0,088 

0,092 

0,096 

0,098 

320 

0,084 

0,088 

0,091 

0,093 

340 

0,080 

0,084 

0,087 

0,089 

350 

0,078 

0,082 

0,086 

0,087 

400 

0,071 

0,074 

0,077 

0,079 

450 

0,065 

0,068 

0,071 

0,072 

500 

0,060 

0,063 

0,065 

0,067 

 

U-verdi: gulv på grunn uten varmemotstand fra jordmasser - til bruk i beregningsprogrammer 

Isolasjons- 
tykkelse  
[mm]  

U-verdi [W/m2K] 

Isolasjonsklasse 33 

Isolasjonsklasse 35 

Isolasjonsklasse 37 

Isolasjonsklasse 38 

100 

0,306 

0,323 

0,340 

0,349 

120 

0,258 

0,273 

0,288 

0,295 

140 

0,223 

0,236 

0,249 

0,255 

150 

0,209 

0,221 

0,233 

0,239 

160 

0,197 

0,208 

0,219 

0,225 

180 

0,176 

0,186 

0,196 

0,201 

200 

0,159 

0,168 

0,177 

0,182 

220 

0,145 

0,153 

0,162 

0,166 

240 

0,133 

0,141 

0,149 

0,153 

250 

0,128 

0,136 

0,143 

0,147 

260 

0,123 

0,130 

0,138 

0,141 

280 

0,115 

0,121 

0,128 

0,132 

300 

0,107 

0,114 

0,120 

0,123 

320 

0,101 

0,107 

0,113 

0,116 

340 

0,095 

0,101 

0,106 

0,109 

350 

0,092 

0,098 

0,103 

0,106 

400 

0,081 

0,086 

0,091 

0,093 

450 

0,072 

0,076 

0,081 

0,083 

500 

0,065 

0,069 

0,073 

0,075 

 

Forskriftskrav "TEK10" for gulv 
Termisk: U-verdi ≤ 0,10 [W/m2K] 
Minstekrav ≤ 0,18 [W/m2K]