close-pop-up.svg
Isolerte gulv med Glava EPS lagt direkte på grunn er en fundamenteringsmåte som egner seg godt på flatt terreng.

Konstruksjoner der gulvet befinner seg under terrengnivå må dreneres. Drensledningen plasseres slik at dens høyeste punkt befinner seg minimum under gulvkonstruksjonens underkant. Drensledningen bør ha et fall på minst 1:200.  Overflatevann må ledes bort fra bygningen. Tomten bør derfor planeres med fall bort fra bygningen i alle retninger. 

Under isolasjonen legges et drenerende sjikt av finpukk med tykkelse minst 100 mm. Ved bløt grunn, eller der grunnvannsstanden kan nå opp til drenslaget, legges det en fiberduk mellom det drenerende laget og grunnen. 
Radonsperre i bruksgruppe A legges før isolasjonen legges ut. Skal radonsperren legges i bruksgruppe B eller C så legges isolasjonen direkte på laget med drenerende masser.  
Det benyttes vanligvis EPS (ekspandert polystyren) som gulvisolasjon. EPS har i de fleste tilfeller tilstrekkelige egenskaper (trykkfasthet, fuktopptak o.l.) i gulv på grunn-løsninger. Vi anbefaler at platene legges i flere lag og med forskutte skjøter. Radonsperre i bruksgruppe B legges enten mellom isolasjonslagene eller rett under støp. Legges den rett undet støp skal sperren beskyttes med tykk (0,8 mm) plastfolie. Legges den mellom isolasjonslagene så husk glidesjikt mellom støp og isolasjonsplatene.  
Glidesjiktet er som regel plastfolie.  
Vær nøye med overgangen mellom betonggulvet og vegg. Her må det være lufttett, både på grunn av fuktgjennomtrengning, men også radoninntrengning. 

Konstruksjoner hvor ringmur og gulv av betong er støpt i ett vil gi et betydelig varmetap fordi varmen ledes ut i ringmuren, der varmen forsvinner til omgivelsene gjennom en mye større overflate. Varmetapet vil bli redusert dersom en del av varmeisoleringen legges oppå gulvet eller gulvet skilles fra veggen med isolasjon (kuldebrobryter). 

Det skjerpede kravet til varmemotstand i gulv på grunn kan medføre teleproblemer på grunn av redusert varmetap fra bygningen. Dette kan enkelt løses ved å markisolere ut fra fundament. 

U-verdien vil være avhengig av gulvets geometri, grunnforhold, utvendig oppfyllingshøyde, men mest av alt isolasjonstykkelsen. 

Under er én tabell for en typisk enebolig (8 x 12 m), én tabell for større bygg (15 x 30 m), samt én tabell uten tilleggsvarmemotstand fra jordmassene (til bruk i beregningsprogrammer som beregner dette tillegget selv). U-verdiene er også avhengig av grunnforhold og isolasjonstykkelse.

U-verdikrav TEK17 for gulv
Krav:
≤ 0,10 [W/m2K]
Minstekrav ≤ 0,18 [W/m2K]

U-verdi: 8 x 12 m gulv på grunn

 

Isolasjons-
tykkelse
[mm]

U-verdi [W/m²K] inkl. varmemotstand fra jordmasser

Isolasjonsklasse
33

Isolasjonsklasse
35 

Isolasjonsklasse
37

Isolasjonsklasse
38

100

0,221

0,230

0,238

0,242

120

0,196 

0,205

0,212

0,216

140

0,176

0,185

0,192

0,195

150

0,168

0,176

0,183

0,186

160

0,160

0,168

0,175

0,178

180

0,147

0,154

0,161

0,164

200

0,136

0,143

0,149

0,152

220

0,127

0,133

0,139

0,141

240

0,118

0,124

0,130

0,132

250

0,115

0,120

0,126

0,128

260

0,111

0,117

0,122

0,125

280

0,105

0,110

0,115

0,118

300

0,099

0,104

0,109

0,111

320

0,094

0,099

0,103

0,106

340

0,090

0,094

0,099

0,101

350

0,088

0,092

0,097

0,099

400

0,079

0,083

0,087

0,089

450

0,072

0,075

0,079

0,081

500

0,066

0,069

0,072

0,074


U-verdi: 15 x 30 m gulv på grunn 

Isolasjons- 
tykkelse
[mm]

U-verdi [W/m²K] inkl. varmemotstand fra jordmasser

Isolasjonsklasse
33

Isolasjonsklasse
35

Isolasjonsklasse
37

Isolasjonsklasse
38

100

0,179

0,186

0,191

0,194

120

0,161

0,168

0,173

0,176

140

0,146

0,152

0,158

0,161

150

0,140

0,146

0,151

0,154

160

0,134

0,140

0,145

0,147

180

0,125

0,130

0,135

0,137

200

0,117

0,122

0,126

0,128

220

0,109

0,114

0,118

0,120

240

0,103

0,108

0,112

0,114

250

0,100

0,105

0,109

0,111

260

0,097

0,102

0,106

0,108

280

0,092

0,097

0,101

0,102

300

0,088

0,092

0,096

0,098

320

0,084

0,088

0,091

0,093

340

0,080

0,084

0,087

0,089

350

0,078

0,082

0,08

0,087

400

0,071

0,074

0,077

0,079

450 

0,065 

0,068 

0,071 

0,072

500

0,060

0,063

0,065

0,067


U-verdi: gulv på grunn uten varmemotstand fra jordmasser - til bruk i beregningsprogrammer 

Isolasjons-
tykkelse
[mm] 

U-verdi [W/m²K]

Isolasjonsklasse 33

Isolasjonsklasse 35

Isolasjonsklasse 37

Isolasjonsklasse 38

100

0,306

0,323

0,340

0,349

120

0,258

0,273

0,288

0,295

140

0,223

0,236

0,249

0,255

150

0,209

0,221

0,233

0,239

160

0,197

0,208

0,219

0,225

180

0,176

0,186

0,196

0,201

200

0,159

0,168

0,177

0,182

220

0,145

0,153

0,162

0,166

240

0,133

0,141

0,149

0,153

250

0,128

0,136

0,143

0,147

260

0,123

0,130

0,138

0,141

280

0,115

0,121

0,128

0,132

300

0,107

0,114

0,120

0,123

320

0,101

0,107

0,113

0,116

340

0,095

0,101

0,106

0,109

350

0,092

0,098

0,103

0,106

400

0,081

0,086

0,091

0,093

450

0,072

0,076

0,081

0,083

500

0,065

0,069

0,073

0,075