close-pop-up.svg
Til eldre murte konstruksjoner, dvs bygd tidligere enn 1910 skal det benyttes Kalkmørtler til både reparasjon av fuger og oppbygging av puss. Sement ble først vanlig i norsk byggeri i løpet av de første 10-årene på 1900-tallet. Før 1900 er det stort sett alltid kalkmørtler, mens fram mot 1920 ser vi mer bruk av sement i både fuger og puss.
Dokumentasjon
Puss og mørtel til eldre murte konstruksjoner (pdf)
Last ned (PDF, 1 MB)
Weber fargekart
Last ned (PDF, 2 MB)

Rene kalkmørtler oppfører seg annerledes enn mørtler som inneholder sement (kalk-sement blandinger og spesielt rene sementmørtler). Ved bruk av kalkmørtler oppnår man
korrekt styrke, fleksibilitet og dampdiffusjonsegenskaper.
Ved rehabilitering må byggets premisser alltid vurderes før valg av behandlingsmetode og mørtelvalg.

Produktene nedenfor er gitt som forslag. Forslagene kan ikke erstatte gode forundersøkelser. Last ned detaljert brukerveiledning her.

Se også www.murbyenoslo.no, www.ra.no
Pussoppbyggingen kan benyttes både inn- og utvendig. En suksessfaktor er god for- og ettervanning.

pussoppbygging.png

 

Pussoppbygging Kjennetegn på opprinnelig mørtel Fugemørtel Grunning Grovpuss* Finpuss
Natursteins-konstruksjoner   webercal 159 Hydraulisk Kalkmørtel Grov      
Ren kalk (se datablad) Lys/hvit. Svært svak. Rødvig Kulekalk. Alt. webercal K-100 Rødvig Kulekalk. Alt. webercal K-100 Rødvig Kulekalk. Alt. webercal K-100 Rødvig Kulekalk
Hydraulisk kalk Beige, svak, noe fasthet webercal 148 Hydraulisk kalkmørtel webercal 109 Hydraulisk kalkgrunning webercal 148 Hydraulisk kalkmørtel webercal 152 Hydraulisk kalkmørtel Fin
Inneholder «en neve» sement Grålig skjær. Betydelig fasthet webercal 148 Hydraulisk kalkmørtel webercal 109 Hydraulisk kalkgrunning webercal 148 Hydraulisk kalkmørtel webercal 152 Hydraulisk kalkmørtel Fin
KC-mørtel Lys grå. Høy fasthet. Skader på murverket weberbase KC 50/50 weberbase KC 35/65 weberbase KC 50/50 weberbase 136 Tynnpuss

* For tykkere sjikt kan webercal 158 (med fiber) eller webercal 159 (0-6mm korning) benyttes som første grovpuss-sjikt.

Produkt Eksisterende underlag: Ren kalk (kulekalk) Eksisterende underlag: Hydraulisk kalmørtel (NHL) Eksisterende underlag: Svake KC-mørtler
Rødvig Kulekalk (hvitting) X X  
webercal 249 Kalkmaling/Kulturkalkfärg X X  
webercal 246 Kalkmaling våt   X  
webercal 242 CD-maling   X  
weberton 303 Silikatmaling   X X
webercal 244 KC-maling     X

Overflatebehandling velges ut fra tidligere behandling og underlag i tillegg til evt. krav fra byggherre og krav til holdbarhet.