close-pop-up.svg

Sjaktvegg med standard stålbindingsverk

I denne løsningen

Gyproc

Kontakt oss om denne løsningen

Beskrivelse

Sjaktvegg er oppbygd av Gyproc gipsplater på bindingsverk av stål som består av stendere Gyproc ER eller Gyproc R som kan monteres i skinner Gyproc SK, SKP eller i kantprofil Gyproc ACOUnomic. Mineralull kreves ved enkelte lydkrav. I veggtabellen nedenfor vises løsninger med alternative platevalg og hvilke funksjonskrav de oppfyller. 

Konstruksjonsdetaljer

Veggtype A: Gyproc GS 70/70 (450/600) NN-0 M0

Gyproc-GS-70-70-600-NN-0-M0.jpg
  1. Skinne Gyproc SK 70
  2. Stender Gyproc ER 70, c 450 mm alt. 600 mm
  3. 2 x 12,5 mm Gyproc gipsplate

 

Veggtype B: Gyproc GS 70/70 (450/600) NNN-0 M0

Gyproc-GS-70-70-600-NNN-0-M0.jpg
  1. Skinne Gyproc SK 70
  2. Stender Gyproc ER 70, c 450 mm alt. 600 mm
  3. 3 x 12,5 mm Gyproc gipsplate

Ved bruk av Gyproc Normal / Gyproc Robust plater i tre lag for brannmotstand EI 60, skal stenderne ha maks. c-avstand på 450 mm.

 

Veggtype C: Gyproc GS 70/70 (450/600) N-0 M0

  1. Skinne Gyproc SK
  2. Stender Gyproc ER 70, c 450 mm alt. c 600 mm
  3. 1 x 12,5 mm Gyproc gipsplate

 

I veggkoder får plater følgende betegnelse:
N = Gyproc Normal
P = Gyproc Protect F
R = Gyproc Robust
H = Gyproc Habito
E = Gyproc ErgoLite
V = Glasroc H Ocean (våtromsplate)

Egenskaper - veggtabell

Veggtype

Veggkode

w
(dB)

w+C50-5000
(dB)

Brann-
motstand

Maks
vegghøyde 
(mm)

Vegg-tykkelse
(mm)

c 450

c 600

A Gyproc GS 70-70-NN-0-M0 25-30   EI 30 3400 2950 95
A Gyproc GS 70-70-PP-0-M0 25-30   EI 60 3550 3050 101
A Gyproc GS 70-70-EE-0-M0 25   EI 30 3250   95
A Gyproc GS 70-70-HN-0-M0 25-30   EI 30   2950 95
A Gyproc GS 95-95-NN-0-M0 25-30     4950 4200 120
B Gyproc GS 70-70-NNN-0-M0 25-30   EI 30 c 600
EI 60 c 450
3650 3150 108
B Gyproc GS 70-70-EEE-0-M0 25   EI 60 3450   108
B Gyproc GS 70-70-HNN-0-M0 25-30   EI 30   3150 108
C Gyproc GS 70-70-N-0-M0       2000 2000 83

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen