close-pop-up.svg

Sjaktvegg med Gyproc XR lydstendere

I denne løsningen

Gyproc

Kontakt oss om denne løsningen

Veggtype

Veggkode

w
(dB)

w+C50-5000
(dB)

Brann-
motstand

Maks
vegghøyde 
(mm)

Veggtykkelse
(mm)

c 450

c 600

A Gyproc XR 70/70-NN-0-M0 25-30   EI 30 3650 3100 95
A Gyproc XR 70/70-PP-0-M0 25-30   EI 60 3800 3250 101
A Gyproc XR 70/70-EE-0-M0 25   EI 30 3500   95
A Gyproc XR 70/70-HN-0-M0 25-30   EI 30 3850 3350 95
A Gyproc XR 70/70-RN-0-M0 25   EI 30 3850 3250 95
A Gyproc XR 95/95-NN-0-M0 25-30   EI 30 5000 4550 120
B Gyproc XR 70/70-NNN-0-M0 25-30   EI 30 c 600
EI 60 c 450
3900 3350 108
B Gyproc XR 70/70-EEE-0-M0 25   EI 30 c 600
EI 60 c 450
3700   108
B Gyproc XR 70/70-HNN-0-M0 25-30   EI 60 4150   108
B Gyproc XR 70-70-RNN-0-M0 25   EI 30 c 600
EI 60 c 450
4150 3550 108
C Gyproc XR 70/70-N-0-M0       2000 2000 83

 

Beskrivelse

Sjaktvegg er oppbygd av Gyproc gipsplater på bindingsverk av stål som består av Gyproc XR-stendere som monteres i skinner Gyproc SK, SKP eller i kantprofil Gyproc ACOUnomic. Mineralull kreves ved enkelte lydkrav. I veggtabellen nedenfor vises løsninger med alternative platevalg og hvilke funksjonskrav de oppfyller. 

Konstruksjonsdetaljer

Veggtype A: Gyproc XR 70/70 (450/600) NN-0 M0

Sjaktvegg-XR-101A.jpg
  1. Skinne Gyproc SK 70 alt. SK 95 som kantprofil (i gulv, vegg og tak)
  2. Stender Gyproc XR 70 alt. XR 95, c 450 mm alt. 600 mm
  3. 2 x 12,5 mm Gyproc gipsplate

 

Veggtype B: Gyproc XR 70/70 (450/600) NNN-0 M0

Sjaktvegg-XR-101B.jpg
  1. Skinne Gyproc SK 70 alt. SK 95 som kantprofil (i gulv, vegg og tak)
  2. Stender Gyproc XR 70 alt. XR 95, c 450 mm alt. 600 mm
  3. 3 x 12,5 mm Gyproc gipsplate

Ved bruk av Gyproc Normal / Gyproc Robust plater i tre lag for brannmotstand EI 60, skal stenderne ha maks. c-avstand på 450 mm.

 

Veggtype C: Gyproc XR 70/70 (450/600) N-0 M0

  1. Skinne Gyproc SK alt. SK 95 som kantprofil (i gulv, vegg og tak)
  2. Stender Gyproc XR 70 alt. XR 95, c 450 mm alt. c 600 mm
  3. 1 x 12,5 mm Gyproc gipsplate

 

I veggkoder får plater følgende betegnelse:
N = Gyproc Normal standardgipsplate
P = Gyproc Protect F branngipsplate
R = Gyproc Robust hard gipsplate
H = Gyproc Habito hard, skrufast gipsplate
E = Gyproc ErgoLite lettvekts-gipsplate
V = Glasroc H Ocean våtromsplate

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen