close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Skråtak med kombinert undertak og vindsperre

Glava IsolasjonGyproc
Takkonstruksjon med forenklet undertak som er vindtett, vannavvisende og samtidig diffusjonsåpent isolert med GLAVA®.

Dimensjonen på sløyfer og lekter må økes, som regel til 36 mm for å sørge for tilstrekkelig lufting. Det finnes egne tabeller som viser sløyfetykkelse i forhold til takvinkel. Se vår monteringsanvisning for Glava Tettesystem. Siden produktet er både vindtett, vannavvisende og dampåpent så legges isolasjonen helt oppunder undertaket. Løsningen sparer både tid og materialer. 
 
Takkonstruksjonen må ha lufting. Treverk og andre råteutsatte materialer må aldri stenges inne mellom to damptette sjikt, da det kan føre til omfattende fuktskader. Årsaken er todelt. Luftesjiktet skal sørge for at innebygget fukt, byggfukt og ev. fukt som kommer inn senere, skal ha mulighet for å slippe ut. Samtidig skal det hindre at snø smelter og senere fryser til is ved takutstikket ved at takflaten holdes så kald som mulig. 
 
Hele sperrehøyden fylles med glassull fra takfot til møne (anbefalt løsning ved bruk av kombinert undertak og vindsperre). Ved store isolasjonstykkelser kan det med fordel isoleres i to lag slik at skjøter forskyves, og man har bedre kontroll med utførelsen. 
 
Dampsperre monteres på undersiden av sperrene. Det er fordelaktig å flytte dampsperresjiktet utover slik at inntil 1/4-del av isolasjonen ligger på den varme siden av dampsperren. Denne løsningen kalles inntrukket dampsperre og den nærmest eliminerer faren for at dampsperresjiktet blir perforert av skjult elektrisk anlegg e.l. Løsningen er vist i illustrasjonen. OBS! Gjelder ikke bad/våtrom.  
Takkonstruksjoner må alltid forankres for å hindre at taket forskyves eller blåser av i hardt vær. Hvordan man skal forankre og hvor mye er avhengig av beliggenhet. Forankring må prosjekteres i hvert enkelt tilfelle.

U-verdi og brannmotstand 

Isolasjons- 
tykkelse  
[mm] 

Sperre- 
høyde  
[mm] 

U-verdi [W/m²K] 

36 mm sperre 

48 mm sperre 

EXTREM 
32 

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI  
38 

EXTREM 
32 

PROFF  
34 

37 

ØKONOMI 
38 

150 

148 

0,231 

0,242 

0,258 

0,264 

0,240 

0,251 

0,267 

0,272 

200 

198 

0,177 

0,185 

0,198 

0,202 

0,184 

0,192 

0,204 

0,208 

250 

248 

0,143 

0,150 

0,160 

0,164 

0,149 

0,156 

0,166 

0,169 

275 

273 

0,131 

0,137 

0,147 

0,150 

0,137 

0,143 

0,152 

0,155 

300 

296 

0,122 

0,127 

0,136 

0,139 

0,126 

0,132 

0,141 

0,144 

350 

346 

0,105 

0,110 

0,117 

0,120 

0,109 

0,114 

0,122 

0,124 

400 

396 

0,092 

0,097 

0,103 

0,105 

0,096 

0,100 

0,107 

0,109 

450 

446 

0,082 

0,086 

0,092 

0,094 

0,085 

0,090 

0,096 

0,097 

500 

496 

0,074 

0,078 

0,083 

0,085 

0,077 

0,081 

0,087 

0,088 

Brann- 
motstand 

REI 15 / REI 301 eller 2 eller 3 / REI 604 

Det er forutsatt en treandel på 6 % og 8 % for hhv. 36 mm og 48 mm trevirke, i henhold til Sintef Byggforsk byggdetaljblad 471.013. 
1) Forutsetter himling av 15 mm branngips.   
2) Forutsetter min. 250 mm fastholdt isolasjon. Ståltråd/-nett eller  23x48 mm trelekter c/c 400 mm og 12 mm spon. 
3) 12,5 mm gips, sperre 36x248, lekter 23x48 c/c 600 mm og 9,5 mm gips (GU) 
4) 15 mm branngips, 100 mm stålbånd, 23x48 mm lekt c/c 300 mm, sperre 48x248 mm og 9,5 mm gips (GU) 

 

U-verdi og brannmotstand, sperretak med 18mm trefiberplate

Isolasjons-
tykkelse
[mm]
Sperre-
høyde
[mm]
U-verdi [W/m2K]
36 mm sperre 48 mm sperre
EXTREM
32
PROFF
34
37 ØKONOMI
38
EXTREM
32
PROFF
34
37 ØKONOMI
38
150 148 0,213 0,222 0,236 0,241 0,220 0,229 0,243 0,248
200 198 0,165 0,173 0,184 0,188 0,171 0,179 0,190 0,193
250 248 0,135 0,142 0,151 0,154 0,141 0,147 0,156 0,159
275 273 0,124 0,130 0,139 0,142 0,129 0,135 0,143 0,146
300 296 0,115 0,121 0,129 0,132 0,120 0,125 0,133 0,136
350 346 0,100 0,105 0,112 0,114 0,104 0,109 0,115 0,118
400 396 0,088 0,092 0,099 0,101 0,092 0,096 0,102 0,104
450 446 0,079 0,082 0,088 0,090 0,082 0,086 0,091 0,093
500 496 0,071 0,075 0,080 0,082 0,074 0,078 0,083 0,084
Brann-
motstand
REI 15 / REI 301 eller 2 eller 3 / REI 604

Det er forutsatt en treandel på 6 % og 8 % for hhv. 36 mm og 48 mm trevirke, i henhold til Sintef Byggforsk byggdetaljblad 471.013.
1) Forutsetter himling av 15 mm branngips
2) Forutsetter min. 250 mm fastholdt isolasjon. Ståltråd/-nett eller 23x48 mm trelekter c/c 400 mm og 12 mm spon
3) 12,5 mm gips, sperre 36x248, lekter 23x48 c/c 600 mm og 9,5 mm gips (GU)
4) 15 mm branngips, 100 mm stålbånd, 23x48 mm lekt c/c 300 mm, sperre 48x248 mm og 9,5 mm gips (GU)

U-verdikrav TEK10 for tak
Krav:
 ≤ 0,13 [W/m2K]
Minstekrav ≤ 0,18 [W/m2K]