close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Skråtak med massive sperrer av tre

Glava IsolasjonGyproc
Damptette undertak krever et ventilert luftesjikt på undersiden.

Treverk og andre råteutsatte materialer må aldri stenges inne mellom to damptette sjikt, da det kan føre til omfattende fuktskader.
Luftesjiktet skal sørge for at innebygget fukt, byggfukt og ev. fukt som kommer inn senere, skal ha mulighet for å slippe ut.
Samtidig skal det hindre at snø smelter og senere fryser til is ved takutstikket ved at takflaten holdes så kald som mulig.

På taksperrene legges en vindsperre i form av duk eller plater. Deretter fores taket på med min. 50 mm, avhengig av fall og lengde, for å sikre god lufting. Det er meget viktig å få til et kontinuerlig lufttett sjikt for å unngå luftlekkasjer inn i konstruksjonen.

Hele sperrehøyden fylles med glassull. For takkonstruksjoner med knevegg og/eller hanebjelke kan isolasjonstykkelsen med fordel økes disse stedene uten at det stjeler bruksvolum. Ved store isolasjonstykkelser kan det med fordel isoleres i to lag slik at skjøter forskyves, og man har bedre kontroll med utførelsen. Ruller kan f.eks. rulles kontinuerlig i overgangen mellom tak og hanebjelke.

Dampsperre monteres på undersiden av sperrene slik at folieskjøten overlappes 0,5 meter inn over tak og vegg. Det er fordelaktig å flytte dampsperresjiktet slik at inntil 1/4-del av isolasjonen ligger på den varme siden av dampsperren. Denne løsningen kalles inntrukket dampsperre og den nærmest eliminerer faren for at dampsperresjiktet blir perforert av skjult elektrisk anlegg e.l. OBS! Gjelder ikke bad/våtrom.

Takkonstruksjoner må alltid forankres for å hindre at taket forskyves eller blåser av i hardt vær. Hvordan man skal forankre og hvor mye er avhengig av beliggenhet. Forankring må prosjekteres i hvert enkelt tilfelle.

Isolasjons-
tykkelse
[mm]
Sperre-
høyde
[mm]
U-verdi [W/m2K]
36 mm sperre 48 mm sperre
EXTREM
32
PROFF
34
37 ØKONOMI
38
EXTREM
32
PROFF
34
37 ØKONOMI
38
150 148 0,231 0,242 0,258 0,264 0,240 0,251 0,267 0,272
200 198 0,177 0,185 0,198 0,202 0,184 0,192 0,204 0,208
250 248 0,143 0,150 0,160 0,164 0,149 0,156 0,166 0,169
275 273 0,131 0,137 0,147 0,150 0,137 0,143 0,152 0,155
300 296 0,122 0,127 0,136 0,139 0,126 0,132 0,141 0,144
350 346 0,105 0,110 0,117 0,120 0,109 0,114 0,122 0,124
400 396 0,092 0,097 0,103 0,105 0,096 0,100 0,107 0,109
450 446 0,082 0,086 0,092 0,094 0,085 0,090 0,096 0,097
500 496 0,074 0,078 0,083 0,085 0,077 0,081 0,087 0,088
Brann-
motstand
REI 15 / REI 301 eller 2 eller 3 / REI 604

Det er forutsatt en treandel på 6 % og 8 % for hhv. 36 mm og 48 mm trevirke, i henhold til Sintef Byggforsk byggdetaljblad 471.013.


1) Forutsetter himling av 15 mm branngips
2) Forutsetter min. 250 mm fastholdt isolasjon. Ståltråd/-nett eller 23x48 mm trelekter c/c 400 mm og 12 mm spon
3) 12,5 mm gips, sperre 36x248, lekter 23x48 c/c 600 mm og 9,5 mm gips (GU)
4) 15 mm branngips, 100 mm stålbånd, 23x48 mm lekt c/c 300 mm, sperre 48x248 mm og 9,5 mm gips (GU