close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Skråtak med sperrer av I-bjelker kombinert undertak og vindsperre

Glava IsolasjonGyproc
I og med at produktet er diffusjonsåpent er det ikke nødvendig med eget luftesjikt, siden all lufting skjer mellom undertaket og tekking av stein eller plater.

Dimensjonen på sløyfer og lekter må økes, som regel til 36 mm for å sørge for tilstrekkelig lufting. Det finnes egne tabeller som viser sløyfetykkelse i forhold til takvinkel. Se egen monteringsanvisning for Glava Tettesystem. Siden produktet er både vindtett, vannavvisende og dampåpent legges isolasjonen helt oppunder undertaket. Løsningen sparer både tid og materialer. 
 
Takkonstruksjonen må ha lufting. Treverk og andre råteutsatte materialer må aldri stenges inne mellom to damptette sjikt, da det kan føre til omfattende fuktskader. Årsaken er todelt. Luftesjiktet skal sørge for at innebygget fukt, byggfukt og ev. fukt som kommer inn senere, skal ha mulighet for å slippe ut.  Samtidig skal det hindre at sne smelter og senere fryser til is ved takutstikket ved at takflaten holdes så kald som mulig. 
 
Hele sperrehøyden fylles med glassull fra takfot til møne(anbefalt løsning ved bruk av kombinert undertak og vindsperre). Når hele hulrommet fylles så legges to Glava I-bjelkeplater mot hverandre. Alternativt kan det benyttes Glava Stålstenderplate i steget og vanlig plate/rull mellom flensene. Dampsperren monteres på undersiden av sperrene, og skal overlappe dampsperren på vegg. 
Det er fordelaktig å flytte dampsperresjiktet, slik at inntil 1/4-del av isolasjonen ligger på den varme siden av dampsperren. Denne løsningen 
kalles inntrukket dampsperre og den nærmest eliminerer faren for at dampsperresjiktet blir perforert av skjult elektrisk anlegg e.l.  
OBS! Gjelder ikke bad/våtrom. 
 
Takkonstruksjoner må alltid forankres for å hindre at taket forskyves eller blåser av i hardt vær. Hvordan man skal forankre og hvor mye er avhengig av beliggenhet. Forankring må prosjekteres i hvert enkelt tilfelle. 

U-verdi og brannmotstand

Isolasjons-
tykkelse
[mm]
I-bjelke
høyde
[mm]
U-verdi [W/m2K]
EXTREM
32 
PROFF
34
37 ØKONOMI
38    
200 200 0,173 0,182 0,195 0,199
250 250 0,139 0,147 0,157 0,161
300 300 0,117 0,123 0,132 0,135
350 350 0,101 0,106 0,114 0,116
400 400 0,088 0,093 0,100 0,102
450 450 0,079 0,083 0,089 0,091
500 500 0,071 0,075 0,080 0,082
Brann-
motstand

REI 15 / REI 301 / REI 602

Det er forutsatt en treandel på 6 % og 8 % for hhv. 36 mm og 48 mm trevirke, i henhold til Sintef Byggforsk byggdetaljblad 471.013. Treandelen med I-bjelker vil normalt være noe lavere enn for 36 mm heltre.


1) Forutsetter himling av 15 mm branngips.  
2) 2 x 15 mm branngips i himling, spikerslag 23 x 73 mm c/c 400 mm

 

U-VERDI OG BRANNMOTSTAND. U-VERDIEN ER BEREGNET MED UNDERTAK AV 18 MM TREFIBERPLATE

Isolasjons-
tykkelse 
[mm]
I-bjelke
høyde 
[mm]
U-verdi [W/m2K]
EXTREM
32 
PROFF
34
37 ØKONOMI
38    
200 200 0,162 0,170 0,182 0,185
250 250 0,132 0,139 0,148 0,151
300 300 0,111 0,117 0,125 0,128
350 350 0,096 0,101 0,108 0,111
400 400 0,084 0,089 0,096 0,098
450 450 0,075 0,079 0,085 0,087
500 500 0,068 0,072 0,077 0,079
Brann-
motstand

REI 15 / REI 301 / REI 602

Det er forutsatt en treandel på 6 % og 8 % for hhv. 36 mm og 48 mm trevirke, i henhold til Sintef Byggforsk byggdetaljblad 471.013. Treandelen med I-bjelker vil normalt være noe lavere enn for 36 mm heltre.


1) Forutsetter himling av 15 mm branngips.  
2) 2 x 15 mm branngips i himling, spikerslag 23 x 73 mm c/c 400 mm


U-verdikrav TEK10 for tak
Krav:
 ≤ 0,13 [W/m2K]
Minstekrav ≤ 0,18 [W/m2K]