close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Skråtak med sperrer av I-bjelker kombinert undertak og vindsperre

Glava IsolasjonGyproc
I og med at produktet er diffusjonsåpent er det ikke nødvendig med eget luftesjikt, siden all lufting skjer mellom undertaket og tekking av stein eller plater.

Dimensjonen på sløyfer og lekter må økes, som regel til 36 mm for å sørge for tilstrekkelig lufting. Det finnes egne tabeller som viser sløyfetykkelse i forhold til takvinkel. Se egen monteringsanvisning for Glava Tettesystem. Siden produktet er både vindtett, vannavvisende og dampåpent legges isolasjonen helt oppunder undertaket. Løsningen sparer både tid og materialer. 
 
Takkonstruksjonen må ha lufting. Treverk og andre råteutsatte materialer må aldri stenges inne mellom to damptette sjikt, da det kan føre til omfattende fuktskader. Årsaken er todelt. Luftesjiktet skal sørge for at innebygget fukt, byggfukt og ev. fukt som kommer inn senere, skal ha mulighet for å slippe ut.  Samtidig skal det hindre at sne smelter og senere fryser til is ved takutstikket ved at takflaten holdes så kald som mulig. 
 
Hele sperrehøyden fylles med glassull fra takfot til møne(anbefalt løsning ved bruk av kombinert undertak og vindsperre). Når hele hulrommet fylles så legges to Glava I-bjelkeplater mot hverandre. Alternativt kan det benyttes Glava Stålstenderplate i steget og vanlig plate/rull mellom flensene. Dampsperren monteres på undersiden av sperrene, og skal overlappe dampsperren på vegg. 
Det er fordelaktig å flytte dampsperresjiktet, slik at inntil 1/4-del av isolasjonen ligger på den varme siden av dampsperren. Denne løsningen 
kalles inntrukket dampsperre og den nærmest eliminerer faren for at dampsperresjiktet blir perforert av skjult elektrisk anlegg e.l.  
OBS! Gjelder ikke bad/våtrom. 
 
Takkonstruksjoner må alltid forankres for å hindre at taket forskyves eller blåser av i hardt vær. Hvordan man skal forankre og hvor mye er avhengig av beliggenhet. Forankring må prosjekteres i hvert enkelt tilfelle. 

 

Isolasjons-
tykkelse
[mm]
Sperre-
høyde
[mm]
U-verdi [W/m2K]
36 mm sperre 48 mm sperre
EXTREM
32
PROFF
34
37 ØKONOMI
38
EXTREM
32
PROFF
34
37 ØKONOMI
38
150 148 0,231 0,242 0,258 0,264 0,240 0,251 0,267 0,272
200 198 0,177 0,185 0,198 0,202 0,184 0,192 0,204 0,208
250 248 0,143 0,150 0,160 0,164 0,149 0,156 0,166 0,169
275 273 0,131 0,137 0,147 0,150 0,137 0,143 0,152 0,155
300 296 0,122 0,127 0,136 0,139 0,126 0,132 0,141 0,144
350 346 0,105 0,110 0,117 0,120 0,109 0,114 0,122 0,124
400 396 0,092 0,097 0,103 0,105 0,096 0,100 0,107 0,109
450 446 0,082 0,086 0,092 0,094 0,085 0,090 0,096 0,097
500 496 0,074 0,078 0,083 0,085 0,077 0,081 0,087 0,088
Brann-
motstand
REI 15 / REI 301 eller 2 eller 3 / REI 604

Det er forutsatt en treandel på 6 % og 8 % for hhv. 36 mm og 48 mm trevirke, i henhold til Sintef Byggforsk byggdetaljblad 471.013.
1) Forutsetter himling av 15 mm branngips.  
2) Forutsetter min. 250 mm fastholdt isolasjon. Ståltråd/-nett eller  23x48 mm trelekter c/c 400 mm og 12 mm spon.
3) 12,5 mm gips, sperre 36x248, lekter 23x48 c/c 600 mm og 9,5 mm gips (GU)
4) 15 mm branngips, 100 mm stålbånd, 23x48 mm lekt c/c 300 mm, sperre 48x248 mm og 9,5 mm gips (GU)

U-verdi og brannmotstand, sperretak med 18 mm trefiberplate

Isolasjons-
tykkelse
[mm]
Sperre-
høyde
[mm]
U-verdi [W/m2K]
36 mm sperre 48 mm sperre
EXTREM
32
PROFF
34
37 ØKONOMI
38
EXTREM
32
PROFF
34
37 ØKONOMI
38
150 148 0,213 0,222 0,236 0,241 0,220 0,229 0,243 0,248
200 198 0,165 0,173 0,184 0,188 0,171 0,179 0,190 0,193
250 248 0,135 0,142 0,151 0,154 0,141 0,147 0,156 0,159
275 273 0,124 0,130 0,139 0,142 0,129 0,135 0,143 0,146
300 296 0,115 0,121 0,129 0,132 0,120 0,125 0,133 0,136
350 346 0,100 0,105 0,112 0,114 0,104 0,109 0,115 0,118
400 396 0,088 0,092 0,099 0,101 0,092 0,096 0,102 0,104
450 446 0,079 0,082 0,088 0,090 0,082 0,086 0,091 0,093
500 496 0,071 0,075 0,080 0,082 0,074 0,078 0,083 0,084
Brann-
motstand
REI 15 / REI 301 eller 2 eller 3 / REI 604

Det er forutsatt en treandel på 6 % og 8 % for hhv. 36 mm og 48 mm trevirke, i henhold til Sintef Byggforsk byggdetaljblad 471.013.
1) Forutsetter himling av 15 mm branngips
2) Forutsetter min. 250 mm fastholdt isolasjon. Ståltråd/-nett eller 23x48 mm trelekter c/c 400 mm og 12 mm spon
3) 12,5 mm gips, sperre 36x248, lekter 23x48 c/c 600 mm og 9,5 mm gips (GU)
4) 15 mm branngips, 100 mm stålbånd, 23x48 mm lekt c/c 300 mm, sperre 48x248 mm og 9,5 mm gips (GU)

U-verdikrav TEK10 for tak
Krav:
 ≤ 0,13 [W/m2K]
Minstekrav ≤ 0,18 [W/m2K]