close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Stålplatetak med kombiløsning

Glava Isolasjon
I mange takkonstruksjoner vil det være prismessig fornuftig å bruke en løsning som kombinerer både Glava EPS og steinull. Kombinasjonsløsninger benyttes i hovedsak på undertak av betongdekke eller stålplatetak.  

Isolasjon av polystyren (EPS/XPS) kan fint brukes der takkonstruksjonen har krav til bæreevne ved brann, så sant det ikke bidrar til uakseptabel brannspredning. I tillegg må ett av følgende hovedprinsipper legges til grunn: 

  • Tildekking (begge sider) med ubrennbart materiale, slik at oksygentilførsel forhindres. 
  • Oppdeling i arealer på høyst 400 m². 

NB! I tillegg til å tilfredsstille ett av disse punktene skal det benyttes isolasjon av mineralull langs gesimser/parapet, sluk, overlys, luftelyrer etc, der disse er av brennbare materialer eller der det ikke er oksygentett i overganger. Utskiftning av Glava EPS til mineralull skal også gjøres ved brannvegger og branncellebegrensende vegger. Vi henviser til TPF nr. 6 for detaljløsninger. Se tpf-info.org 

U-verdiene er basert på at det er fall i konstruksjonen og at det benyttes jevntykk isolasjon iht. beskrivelse av tykkelser i tabellen under. Velges avrennings løsning med bruk av nedsenket renne, trekker renna i mange tilfeller opp på takets U-verdi. Dette medfører at isolasjonstykkelsen på hovedfallet må justeres opp sammenlignet med verdier oppgitt i tabellen under. Bruk av fallisolasjon og løsninger på horisontale underlag bør vurderes i hvert enkelt tilfelle.  

U-verdikrav TEK17 for tak
Krav:
≤ 0,13 [W/m2K]
Minstekrav ≤ 0,18 [W/m2K]

U-verdi

Isolasjons- 
tykkelse  
[mm] 

Nedre sjikt 
Paroc ULP  
λ 36 
[mm] 

Midtre sjikt 
Glava EPS S80  
λ 38 
[mm] 

Øvre sjikt 
Paroc ROB80  
λ 38 
[mm] 

U-verdi 
[W/m²K]   

200 

50 

120 

30 

0,180 

240 

50 

160 

30 

0,151 

260 

50 

180 

30 

0,140 

270 

50 

190 

30 

0,135 

280 

50 

200 

30 

0,131 

300 

50 

220 

30 

0,122 

330 

50 

250 

30 

0,111 

360 

50 

280 

30 

0,102 

370 

50 

290 

30 

0,100 

400 

50 

320 

30 

0,092 

410 

50 

330 

30 

0,090 

450 

50 

370 

30 

0,082 

460 

50 

380 

30 

0,081 

520 

50 

440 

30 

0,072