close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Stålplatetak med kombiløsning

Glava Isolasjon
I mange takkonstruksjoner vil det være prismessig fornuftig å bruke en løsning som kombinerer både Glava EPS og steinull. Kombinasjonsløsninger benyttes i hovedsak på undertak av betongdekke eller stålplatetak.  

I mange takkonstruksjoner vil det være prismessig fornuftig å bruke en løsning som kombinerer både Glava EPS og steinull. Kombinasjonsløsninger benyttes i hovedsak på undertak av betongdekke eller stålplatetak.  

Isolasjon av polystyren (EPS/XPS) kan fint brukes der takkonstruksjonen har krav til bæreevne ved brann, så sant det ikke bidrar til uakseptabel brannspredning. I tillegg må ett av følgende hovedprinsipper legges til grunn: 

  • Tildekking (begge sider) med ubrennbart materiale, slik at oksygentilførsel forhindres. 
  • Oppdeling i arealer på høyst 400 m². 

NB! I tillegg til å tilfredsstille ett av disse punktene skal det benyttes isolasjon av mineralull langs gesimser/parapet, sluk, overlys, luftelyrer etc, der disse er av brennbare materialer eller der det ikke er oksygentett i overganger. Utskiftning av Glava EPS til mineralull skal også gjøres ved brannvegger og branncellebegrensende vegger. Vi henviser til TPF nr. 6 for detaljløsninger. 

Se tpf-info.org.
 
U-verdiene er basert på at det er fall i konstruksjonen og at det benyttes jevntykk isolasjon iht. beskrivelse av tykkelser i tabellen under. Velges avrennings løsning med bruk av nedsenket renne, trekker renna i mange tilfeller opp på takets U-verdi. Dette medfører at isolasjonstykkelsen på hovedfallet må justeres opp sammenlignet med verdier oppgitt i tabellen under. Bruk av fallisolasjon og løsninger på horisontale underlag bør vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

U-verdikrav TEK17 for tak
Krav:
≤ 0,13 [W/m2K]
Minstekrav ≤ 0,18 [W/m2K]

U-verdi

Isolasjons-
tykkelse
[mm]

Nedre sjikt
Paroc ULP
λ 36
[mm]

Midtre sjikt
Glava EPS S80
λ 38
[mm]

Øvre sjikt
Paroc ROB80
λ 38
[mm]

U-verdi
[W/m²K]

200

50

120

30

0,180

240

50

160

30

0,151

260

50

180

30

0,140

270

50

190

30

0,135

280

50

200

30

0,131

300

50

220

30

0,122

330

50

250

30

0,111

360

50

280

30

0,102

370

50

290

30

0,100

400

50

320

30

0,092

410

50

330

30

0,090

450

50

370

30

0,082

460

50

380

30

0,081

520

50

440

30

0,072