close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Stålplatetak med Paroc løsning

Glava Isolasjon
Stålplatetak med mineralull. I rettvendte tak ligger all isolasjonen under tettesjiktet noe som tillater bruken av fullverdige mineralullsløsninger. I tilfellet med stålplatetak er det krav om at dampsperren skal ligge på et plant underlag, og legges derfor oppå en underlagsplate av mineralull.

Mineralullsprodukter finnes i et stort spekter av varmekonduktivitet og trykkstyrker. Hvilken sammensetning man velger er avhenger av den tiltenkte bruken av taket, og belastningen det må tåle.

Takisolasjon av mineralull er den brannteknisk beste løsningen for et kompakt tak. Våre mineralullprodukter har euroklasse A2-s1,d0 eller bedre, og klassifiseres som ubrennbare materialer.

U-verdiene er basert på at det er fall i konstruksjonen og at det benyttes jevntykk isolasjon iht. beskrivelse av tykkelser i tabellen under. Velges avrenningsløsning med bruk av nedsenket renne, trekker renna i mange tilfeller opp på takets U-verdi. Dette medfører at isolasjonstykkelsen på hovedfallet må justeres opp sammenlignet med verdier oppgitt i tabellen under. Bruk av fallisolasjon og løsninger på horisontale underlag bør vurderes i hvert enkelt tilfelle.

 

Isolasjons-
tykkelse
[mm]
Nedre sjikt
Paroc ULP
λ 36
[mm]
Midtre sjikt
Paroc ULP
λ 36
[mm]
Øvre sjikt
Paroc ROB80
λ 38
[mm]
U-verdi
[W/m²K]
190 50 120 20 0,183
200 50 130 20 0,174
230 50 160 20 0,152
250 50 180 20 0,140
260 50 190 20 0,135
270 50 200 20 0,130
280 50 210 20 0,125
290 50 220 20 0,121
320 50 250 20 0,110
350 50 280 20 0,101
390 50 320 20 0,091
430 50 360 20 0,082
490 50 420 20 0,072