close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg
Isolere tak med kaldt loft.

Rafteplaten er en formskåret plate belagt med impregnert kraftpapir som vindbeskyttelse.  
Platen monteres ute i raftet. Den skyves ut i raftet til det er min. 5 cm glippe mellom platen og undertaket for å sørge for fri åpning til luftespalten i raftet. 
 
Glava Takstolplate kan leveres med eller uten papir, og har utskjæring for undergurten på den ene siden av platen. Utskjæringen er tilpasset undergurt inntil 48x148 mm. Det gir et kontinuerlig isolasjonssjikt over undergurten. 
Benyttes det ikke papirbelagt isolasjon, anbefaler vi en stripe (min. 1 m) med vindsperre langs raftet.  
Skal loftet benyttes til lagringsplass må det lektes opp til samme høyde som isolasjonen før gulvbord legges ut. Hvis det ikke benyttes takstolplate bør første isolasjonslag ha samme tykkelse som høyden på undergurten/ bjelken. Legges neste isolasjonslag langs med undergurt/bjelke anbefaler vi stålstenderisolasjon (bredere enn standard) som vil dekke over undergurten. Alternativt legges Glava Plate/Rull på tvers av undergurten. Dampsperre monteres med overlapp. Her er dampsperren vist som inntrukket løsning på vegg og i himling.  
 
Det øverste isolasjonslaget mot det kalde loftet kan ha papir på overflaten for å hindre at kald luft får sirkulere/utlufte isolasjonen. Et produkt med papir vil også hindre at støv og smuss trenger ned i isolasjonen. 

U-verdi og brannmotstand 

Isolasjons- 
tykkelse  
[mm] 

U-verdi [W/m²K] 

48 x 98 mm undergurt 

48 x 148 mm undergurt 

EXTREM 
32 

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI  
38 

EXTREM 
32 

PROFF  
34 

37 

ØKONOMI 
38 

200 

0,163 

0,172 

0,186 

0,190 

0,171 

0,180 

0,193 

0,197 

250 

0,131 

0,138 

0,149 

0,152 

0,135 

0,142 

0,153 

0,157 

275 

0,119 

0,125 

0,136 

0,139 

0,122 

0,129 

0,139 

0,142 

300 

0,109 

0,115 

0,124 

0,127 

0,112 

0,118 

0,127 

0,130 

350 

0,093 

0,099 

0,107 

0,109 

0,096 

0,101 

0,109 

0,112 

400 

0,082 

0,086 

0,094 

0,096 

0,084 

0,088 

0,095 

0,098 

450 

0,073 

0,077 

0,083 

0,085 

0,074 

0,078 

0,085 

0,087 

500 

0,065 

0,069 

0,075 

0,077 

0,067 

0,071 

0,076 

0,078 

Brann- 
motstand 

REI 15¹/ REI 302  / REI 603 

Det er forutsatt en treandel på 6 % og 8 % for hhv. 36 mm og 48 mm trevirke, i henhold til Sintef Byggforsk byggdetaljblad 471.013. 

1) Forutsetter himling av 12,5 mm gipsplate eller 12 mm sponplate og fastholdt isolasjon, lekter 23x48 mm c/c 300 mm 
2) Forutsetter himling av 15 mm branngips, spikerslag 23 x 73 mm c/c 400 mm 
3) 2 x 15 mm branngips i himling, spikerslag 23 x 73 mm c/c 400 mm 

U-verdikrav TEK10 for tak
Krav:
 ≤ 0,13 [W/m2K]
Minstekrav ≤ 0,18 [W/m2K]

Isolere tak med kaldt loft.

Isolere tak med kaldt loft.