close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Tak med kaldt uluftet loft

Glava Isolasjon
Løsningen forutsetter at det brukes kombinert undertak og vindsperre.  


I uluftede loftsløsninger skjer all lufting mellom undertaket og taktekking av stein eller plater. Selve loftsrommet er uluftet og uten åpninger til det fri.   

Kaldt, ikke luftet loftsrom kan brukes på de fleste typer bygninger. Løsningen gir redusert fare for brannspredning via loftet, samt god beskyttelse mot innblåsing av sne og kaldluftsinntrenging i isolasjonen.  
Løsningen krever at konstruksjonen tørkes skikkelig før den lukkes. Fuktinnholdet i treverket bør være under 15 vol.%. I tillegg krever løsningen meget god tetthet, så med denne løsningen kan loftet ikke brukes til lagring. Glava Takstolplate, som finnes både med og uten papir, har utskjæring for undergurten i takstolen, slik at man får et kontinuerlig isolasjonssjikt over bjelken/undergurten. Legges neste isolasjonslag langs med undergurt/bjelke anbefaler vi Glava Stålstenderisolasjon (bredere enn standard) som vil dekke over undergurten. Alternativt legges Glava Plate/rull på tvers av undergurten. Dampsperren skal monteres med omlegg og klemte skjøter, og skal overlappe dampsperren på vegg. 

U-verdikrav TEK10 for tak
Krav:
 ≤ 0,13 [W/m2K]
Minstekrav ≤ 0,18 [W/m2K]

U-verdi og brannmotstand 

Isolasjons- 
tykkelse  
[mm] 

U-verdi [W/m²K] 

48 x 98 mm undergurt 

48 x 148 mm undergurt 

EXTREM 
32 

PROFF 34 

37 

ØKONOMI 
38 

EXTREM 
32 

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38 

200 

0,163 

0,172 

0,186 

0,190 

0,171 

0,180 

0,193 

0,197 

250 

0,131 

0,138 

0,149 

0,152 

0,135 

0,142 

0,153 

0,157 

275 

0,119 

0,125 

0,136 

0,139 

0,122 

0,129 

0,139 

0,142 

300 

0,109 

0,115 

0,124 

0,127 

0,112 

0,118 

0,127 

0,130 

350 

0,093 

0,099 

0,107 

0,109 

0,096 

0,101 

0,109 

0,112 

400 

0,082 

0,086 

0,094 

0,096 

0,084 

0,088 

0,095 

0,098 

450 

0,073 

0,077 

0,083 

0,085 

0,074 

0,078 

0,085 

0,087 

500 

0,065 

0,069 

0,075 

0,077 

0,067 

0,071 

0,076 

0,078 

Brann- 
motstand 

REI 15¹/ REI 302  / REI 60

Det er forutsatt en treandel på 6 % og 8 % for hhv. 36 mm og 48 mm trevirke, i henhold til Sintef Byggforsk byggdetaljblad 471.013. 
 
1) Forutsetter himling av 12,5 mm gipsplate eller 12 mm sponplate og fastholdt isolasjon, lekter 23x48 mm c/c 300 mm 
2) Forutsetter himling av 15 mm branngips, spikerslag 23 x 73 mm c/c 400 mm 
3) 2 x 15 mm branngips i himling, spikerslag 23 x 73 mm c/c 400 mm 

U-verdikrav TEK10 for tak
Krav:
 ≤ 0,13 [W/m2K]
Minstekrav ≤ 0,18 [W/m2K]